Forlenget dagpengeperiode gir permitterte økt sikkerhet

foto