Må sørge for at folk trives, og legge til rette for gode opplevelser

foto