Det er urimelig at innbyggerne på Vågstranda skal måtte betale bompenger for å komme seg inn og ut av sin egen bygd. Ettersom tunnelen er et rassikringsprosjekt, burde de åpenbart fått fritak for å betale bompenger.

I dag er det nøyaktig én måned siden bomstasjonene på Eksportvegen ble satt i drift. Lørdag 24. oktober kom statsminister Erna Solberg til Tresfjordbrua for å klippe snora og åpne den nye delen av E136 – utvilsomt fylkets aller viktigste veg, som forbinder Romsdal og Sunnmøre med Sør-Norge. For de aller, aller fleste var dette en stor og viktig dag for mange mennesker på Nordvestlandet: Vegen blir raskere, mer moderne og mer trafikksikker. Men for folk på Vågstranda betød åpningen også at det økonomisk vil være en hemsko å skulle bo i bygda deres. Nå må de betale når de skal kjøre til Åndalsnes eller Vestnes. Hva får dette å si for vekst og utvikling i bygda mens bommene står? Vil folk flytte dit når det koster ekstra å bo der?

Det er ikke vanskelig å forstå frustrasjonen på Vågstranda hos forkjemperne for bompengefritak. Veggruppa i Vågstranda Vel har gode kort på hånda når de appellerer til både politikere lokalt, politikere sentralt og vegmyndigheter:

  • For første gang i Norge må brukere betale bompenger for å benytte seg av et rassikringsprosjekt på en stamveg

  • Myndighetene har før tillatt bomvegfritak for en gruppe mennesker – hvorfor ikke også med vågstrendingene?

  • Det koster svært lite: Vågstranda-innbyggernes bidrag er ikke av avgjørende betydning for nedbetaling av bomvegprosjektet

Vi må innse at bompenger er kommet for å bli som finansieringsmodell for store vegprosjekter. Sjøl ikke bompengemotstander Frp har i regjering klart å fjerne bommene, slik de i opposisjon lovet at de skulle gjøre. Men med så mye uttalt enighet om at det er urettferdig at vågstrandingene skal måtte betale for bompasseringene på en rassikringsveg, burde samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen (Frp) skjære gjennom og innvilge dem fritak.

Det må være mulig å komme fram til en løsning der folk som er bosatt på Vågstranda slipper å betale bompenger.