Skrevet av Jan Erik Reiten, avdelingsleder eiendom, natur og infrastruktur, DNT Oslo og Omegn.

Edvin Torgeir Sæther skriver i et leserinnlegg at DNT har fått råde grunnen i villreinfjellet akkurat som vi vil. Han mener at Snøheim ble tillatt åpnet med antydninger om at Reinheim kunne nedlegges, at busstransport ble bestemt til Snøheim, og at en rekke biler daglig står ved hytta. Det er uklare påstander som trenger korrigeringer.

Vi i DNT deler bekymringen for villreinen, og har lenge etterlyst virkemidler som hindrer ytterligere bit-for-bit nedbygging av verdifulle naturområder.

DNT har hytter og ruter i mange villreinområder, og det gir oss et stort ansvar. Det er ingen selvfølge at alle våre hytter og de rutene vi merker skal være akkurat der de er i dag. Samtidig er det viktig at vi klarer å se det store bildet før vi tar beslutninger som får store konsekvenser for folks tilgang til fjellområdene rundt Snøheim. Nedbygging av leveområdene til villreinen rundt Bjorli, setter oss i hvert fall ikke på rett kurs.

Snøheim ble etablert etter at DNT ble invitert til å komme med forslag om videre bruk av Snøheim av daværende miljøvernminister Børge Brende. Mange støttet dette lokalt, men ulike synspunkter førte til grundig behandling av saken siden tillatelsen ble påklagd flere ganger.

Etableringen av veien og bussdriften ble vedtatt av Stortinget. Bussdriften til Snøheim var et forslag fra forskerne som mente at busstransport ville være mindre forstyrrende for villreinen enn jevn ferdsel fra turgåere. Trafikken på Snøheimvegen er også strengt regulert, og alle må søke om å kjøre. De som driver hytta og vareleveranser, har anledning til å kjøre, men det er ingen som kjører inn og ut daglig siden bestyrere og ansatte bor der. Videre er det noe kjøring fra beitelag, oppsyn, forskere og andre, i tillegg til at forsvaret også har et bygg ved turisthytta.

Besøket på Reinheim og Åmotdalshytta ser ikke ut til å øke nevneverdig til tross for etableringen av Snøheim. De fleste legger turen til toppen av Snøhetta, noe som også var anbefalt av forskerne – de mente at ferdselen skulle kanaliseres mot Snøhetta. Når det gjelder arbeidene som nå pågår ved Reinheim, vil dette ikke øke antall senger eller bedre standarden, dette er rent vedlikehold og en liten utvidelse av uthuset.

Det er viktig å merke seg at all ferdsel og aktivitet i området er strengt regulert, det er ingen som får “gjøre som de vil”. DNT er opptatt av å finne det enkle friluftslivets plass – også der det er villrein. Vi skal gjøre vår innsats for å bedre levekårene til villreinen i Snøheim. Men vi får ikke dette til uten at alle som forvalter og bruker arealene, tar sin del av ansvaret.