Vi må være forsiktig med å ønske mer enn det vi har krav på

foto