Skrevet av Renate Soleim, leder Kvinneforum Møre og Romsdal Høyre og Lars Olav Hustad, nestleder Møre og Romsdal Høyre

Justisministeren vil reversere domstolreformen.

Reformen som ble gjennomført av Solbergregjeringen der en satte en Sorenskriver i et større område med flere rettssteder, istedenfor å ha en Sorenskriver på hvert rettssted, hadde flere positive effekter.

Dommerne fikk frigjort tid til å dømme istedenfor å gjøre administrative- og ledelsesoppgaver.

Sorenskriveren over det større område får administrere og fordele dommere og saker etter hvilken kompetanse og spesialområde han eller hun vet dommerne på de forskjellige rettsstedene har.

Sorenskriveren, og hans eller hennes administrasjon har mulighet og tid til å ta seg av administrative oppgaver som tilfaller.

HMS, internkontroll, koordineringsmøter og ledelsesoppgaver blir ivaretatt uten at Sorenskriveren samtidig skal være dommer på deltid.

Og det er fortsatt de samme kravene og lovverket til ansatte i domstolene som i andre stillinger i offentlig forvaltning.

Svaret til Justisminister Mehl er at hun vil styrke små og store domstoler generelt og at alle dommere har de samme kvalifikasjonskravene, uten hensyn til alt fra personlig interesse og ønsker om spesialisering, kjennskap til fagfeltet og vikarordninger, og alle andre faktorer som styrer de forskjellige dommerne.

Motstanden mot reverseringen får hun fra omtrent alle som jobber innen fagfeltet.

Barneombudet er bekymret for rettsikkerheten for barn, da dette er et spesialfelt.

Økokrim er bekymret for at saker innen økonomisk kriminalitet vil føre til feildommer.

Statsadvokatene advarer mot lengre behandlingstid,og dommerforeningen frykter at de må tilbake til en hverdag der de skal være dommere, ledere og administratorer på deltid.

Stine Sofie-stiftelsen har gått så langt som å mene at reverseringen «ikke har mer substans enn en ostepop».

Mehl er stadig like uenig og mener at hun skal styrke rettsikkerheten for barn på generelt grunnlag og derfor blir barns rettssikkerhet godt nok ivaretatt på små som på store steder.

I alle bransjer foregår det en spesialisering. Det er ikke slik at alle skal kunne alt.

Ikke engang en dommer kan vi forvente det av.

Men det viktigste argumentet for oss som foreldre, er bekymringen for at reversering av reformen vil ramme barns rettssikkerhet.

Allikevel insisterer Justisminister Mehl på at denne saken skal sendes på høring, fordi det står i Hurdalsplattformen.

Og det er ikke godt nok.

Det aller viktigste må være å beskytte de som trengs det aller mest, våre barn.

Så vær så snill, lytt til fagfolk på det området, og bevar domstolreformen.