Skrevet av Gaute Grøtta Grav, ordførerkandidat Rauma Høyre

Takk for tilbakemeldinger og støtte til utspillet vårt om fastpris på konsesjonskraft for fastboende i Rauma. Det er gledelig å se et så sterkt engasjement rundt denne saken!

Vi vil understreke at å tilby fastpris til 40-50 øre per kWh selvsagt ikke betyr økonomisk tap for kommunen. Tvert imot, dette er et økonomisk fornuftig og bærekraftig alternativ. Med en innkjøpspris på 10-12 øre per kWh for konsesjonskraft, vil bruk av 30 gwh per år på Raumaværinger sikre kommunen 9-12 millioner kroner i strøminntekter. Dette er et stabilt beløp som vi kan forutse allerede i januar hvert år.

For Rauma Kommune sin del kan det fort bli god butikk å bruke strøm til 10-12 øre/kWh på egen drift gjennom året. Da er man sikret svært billig kraft. Alternativet kan ende med at man selger konsesjonskraft i markedet når det er billig, for deretter måtte kjøpe strøm når man trenger det dyrere i markedet. Det er ikke god og fornuftig økonomisk forvaltning.

Vi har selvsagt sjekket at en slik fastprisløsning er enkel å gjennomføre, uten store kostnader for kommunen.

Vi vet godt at det totale forbruket til alle private i Rauma er på over 50 gwh per år, og at konsesjonskraft ikke kan dekke alles totale forbruk av strøm. Det er heller ikke meningen.

Om alle husstander i Rauma ønsker å være med på ordningen er det flott! Vi ønsker at det skal merkes på strømregninga til fastboende at vi er en kraftkommune med tilgang til konsesjonskraft.

Om svært mange sier ja takk til tilbudet, vil vi dele opp konsesjonskrafta i en god månedlig kvote til hver husstand, og så vil forbruk utover dette gå på vanlige strømavtaler.

Og nettopp fordi kommunen får tilgang til en viss mengde konsesjonskraft i måneden, er kvoter til hver husstand en smart måte å håndtere ordningen på.

Det er synd at avtalen med Fjordkraft ikke går ut før 2026, og vi vil forsøke å finne måter å terminere kontrakten på tidligere. Vi gleder oss uansett til å innføre denne ordningen så fort som praktisk mulig.