Skrevet av Jan Drahos, Rauma SV

Valgkampen er snart over. Dere innbyggere har blitt kjent med partienes kandidater og valgløfter. Høres valgløftene til partiet lurt ut? Så bra! Men skal partiet også følge dem opp?

Det krever nemlig hardt arbeid dersom man skal levere det man lover. I SV har vi rett etter forrige valg laget en plan og fulgt den opp i 4 år slik at det per i dag er 63 av 65 valgløfter fra 2019 vi har klart å få gjort noe med.

Vi er ikke helt fornøyde med resultatet. Vi var nødt til å inngå kompromisser og senke ambisjonsnivået på grunn av trang kommuneøkonomi. Men på alle de 63 områdene har vi flyttet politikken i en retning som vi mener er riktig og vi håper at vi har med det klart å gjøre Rauma til et enda bedre sted å bo for alle våre innbyggere.