Skrevet av Rauma Høyre, 12.04.2022

Det er snart gått en uke siden det var kommunestyremøte i Rauma. Ikke et eneste ord om møtet har vært å se, verken på nett eller papir. Merkelig at en lokalavis ikke finner det interessant å formidle fra kommunens høyeste organ lenger. Riktignok så skjer det ikke all verden i politikken om dagen. Vi har en posisjon (Sv, Ap. Sp, MDG, PP) som virker helt handlingslammet, og bare ser begrensninger istedenfor muligheter. Men uansett så må det forventes at en lokalavis lager saker fra et kommunestyremøte, og finner interessante vinklinger.

Det mest interessante for innbyggerne i Rauma skjedde faktisk i et møte før kommunestyret. Da var det generalforsamling i Rauma Energi as. Det er som kjent kommunestyret som er generalforsamling, siden dette er et selskap som er 100 % eid av kommunen. For andre året på rad hadde styret i selskapet innstilt på 0,- kr i utbytte til eieren. Dette ble vedtatt av generalforsamlingen. Dette vil ha store konsekvenser for tjenestetilbudet til kommunen, da posisjonen selv også i år hadde lagt inn 5 millioner i utbytte i sitt budsjett. Er ikke dette interessant å formidle for Åndalsnes Avis? Spesielt da styret i Rauma Energi består av politikere fra posisjonen, og ikke minst har vel leserne krav på at noen stiller kritiske spørsmål rundt temaer som dette. Det er jo innbyggerne som eier Rauma Energi as.

Spesielt med tanke på at kommunen har opparbeidet seg et merforbruk på 43 millioner kr siden de rødgrønne tok over i 2019. Heller ikke dette vil verken Sv, Ap og Sp eller lokalavisa snakke/skrive om. Når skal de ansvarlige i kommunestyret begynne å fortelle innbyggerne hvor de må kutte? Høyre har ved flere anledninger etterlyst debatt og handling rundt den økonomiske situasjonen kommunen står i, men fra ordfører og resten av posisjonen virker det som om taktikken er; la oss tie det i hjel, så slipper vi søkelys på det som er negativt.

Det er bare det at virkeligheten innhenter alle, og da er det greit å ha en plan for hvordan man skal komme gjennom dette…