Reduksjon av godtgjørelser til formannskapet – en trussel for demokratiet?

foto
Formannskapet i Rauma. Foto: Katrine Naas