Du leser nå en kommentar som uttrykker skribentens meninger.

Et krigsrammet Ukraina har ført til at over tre millioner ukrainere er på flukt i Europa. Vi ser hjerteskjærende bilder og leser historier som setter seg i sjela.

Dette utløser et stort ønske om å hjelpe, og Raumasamfunnet har allerede utvist mye hjertevarme. Vi ønsker å vise omsorg, og ta flyktningene vel imot.

Vi ble vitner til en historisk hendelse da Russland invaderte Ukraina. Det er unikt at vi nå har europeiske flyktninger her til lands. Her har media utspilt en viktig rolle i å dokumentere det som faktisk skjer, og stille viktige spørsmål.

Her hjemme har lokalavisa også en viktig rolle i å dokumentere og stille viktige spørsmål.

Vi har møtt flere utfordringer i dette arbeidet. Vi har fått beskjed fra UDI at de per i dag skjermer alle nyopprettete mottak fra besøk av media. De vektlegger deres plikt til å skjerme flyktningene mot uønsket medieoppmerksomhet.

Samtidig peker UDI på at de ansatte også har behov for å skjermes.

Konsekvensen er at vi som lokalavis står på utsiden av mottaket i Isfjorden.

Selvsagt skal vi skjerme flyktningene mot uønsket medieoppmerksomhet. Vi verken skal eller ønsker å trenge oss på mennesker som har gått gjennom store lidelser.

Men det kan hende at det er flyktninger som faktisk ønsker å bruke sin stemme. Som vil at verden skal vite det de har på hjertet. Som vil dele hvordan de har blitt tatt imot her i Norge, og deres tanker om framtida.

Dette vet vi at leserne våre også er opptatt av, ikke av nysgjerrighet – men av omtanke.

Da er det utfordrende for en lokalavis å være helt på utsiden. Vi vet at det er ekstraordinære tider, og mye har skjedd på kort tid. Men konsekvensen er at vi går glipp av muligheten til fri informasjonsformidling.

Hero har ansvaret for akuttinnkvarteringen på oppdrag fra UDI. Vi har ved en rekke anledninger prøvd å ta kontakt og sendt Hero spørsmål som vi ikke har fått svar på. Vi har spurt Hero spesielt om hva som skjer med de to viktige stillingene som de er forpliktet til å stille opp med; en barnefaglig ansvarlig og en kontakt for frivilligheten. Dette har også kommunedirektøren etterlyst. Samtidig registrerer vi at skolesjefen har uttrykt at hun ikke har fått svar fra Hero, og at hun har prøvd å få kontakt. Rektor ved Isfjorden skole har også nylig uttrykt et behov for mer informasjon.

Denne kommentaren ble ført i pennen fredag formiddag. Fredag ettermiddag lykkes vi å oppnå kontakt med Hero – les saken under.

Vi løfter dette fordi det handler om å sikre en trygghet på at flyktningenes stemmer blir hørt, og at de blir ivaretatt på en god måte. Vi er ikke alene om å kjenne på dette journalistiske ansvaret, NRKs redaksjonsleder Maria Knoph Vigsnæs har nylig løftet de samme spørsmålene i en meningsytring på Medier24.no.

Det handler om pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet og utøve granskende journalistikk. Dette er en viktig oppgave for oss – også når det gjelder arbeidet som gjøres for flyktningene.