Skrevet av Håvard Thokle, noen ganger togpassasjer og noen ganger privatbilist

Jeg har egentlig ikke så mye greie på offentlig transport gjennom Romsdalen. Mitt kjennskap til dette begrenser seg til at jeg noen ganger tar tog til Åndalsnes fra Oslo og tilbake igjen. Eller jeg kjører bil tur-retur mellom Oslo og Isfjorden.

I begynnelsen av mars var jeg i Isfjorden ei langhelg, og da tok jeg toget til "Næs". Jeg var også i Isfjorden i påska, men da kjørte jeg bil, siden jeg skulle ha med meg både skiutstyr og annet krimskrams oppover til Rauma.

De gangene jeg tar toget, kjøper jeg billetten på internett hos de som kjører toget. Før hos NSB/VY, og nå hos SJ. Skal du ta tog til og fra Åndalsnes, så kjøper du billett hos SJ så lenge de kjører tog der. Er det praktisk mulig å reise med en togavgang som ikke blir fort utsolgt, kan man også få billetter som er billigere enn det koster å kjøre E6, der bompenger også må betales i tillegg til bensin eller diesel.

Raumabanen har alltid vært ei sidebane til Dovrebanen, og ei sidebane vil nok alltid stå i fare for å bli nedlagt. Og Raumabanen går jo ikke fram til der det bor flest folk i fylket. Da er det gledelig å lese i Åndalsnes Avis den 23/4 at Onrail klarer å tjene penger på å kjøre godstog til og fra Åndalsnes. Klarer man å få til lønnsom drift, må Raumabanen beholdes. Som det også står i avisa: Det blir færre lastebiler og trailere gjennom Romsdalen med gods på Raumabanen.

Hvis Raumabanen skulle bli nedlagt – hva hadde jeg da gjort? Jeg hadde vel byttet fra tog til buss på Dombås. Eller jeg hadde kanskje tatt fly til Molde og buss derfra til Isfjorden. Det ser jo ut til at vi må vente i mange år på en moderne og tryggere vei gjennom Romsdalen. Uten godstog på Raumabanen, blir det neppe færre trafikkuhell øverst i Romsdalen med påfølgende forsinkelser. Også forsinkelser for buss og passasjerene om bord på bussen. Hvis det fester seg et inntrykk at bussen ofte ikke klarer å holde ruta, vil færre folk ta den bussen. Kanskje man heller tar fly – som blir sett på som mindre miljøvennlig. Eller kjører bil oftere.

Til slutt: Når jeg har kjørt bil opp og med Romsdalen, har jeg tenkt at det må jo være mulig å fjerne noe steinur og rette ut svinger for å få en tryggere vei. Tryggere for både trailere, skoleskyss og øvrige veifarende. Vi trenger en moderne vei gjennom hele Romsdalen uavhengig av hva som skjer med Raumabanen i framtida.