– Etter lange periodar med skitver og landligge, spela dei heilt vedunderleg