Skrevet av Svein Gunnar Rydjord, 2. kandidat Rauma MDG

Det er vel dessverre slik at mange tror at MDG er et byparti. Mye av grunnen til det er sikkert at lokalpolitikken i Oslo blir fremstilt såpass tungt i media at mange tror det er snakk om nasjonalpolitikk. Men MDG har altså en fantastisk fin distriktspolitikk.

Og for min egen del, som er litt over snittet interessert i landbruk, så er det spesielt landbrukspolitikken som treffer meg. Jeg er også opptatt av natur og miljøvern, og der er vel MDG det eneste partiet som i mine øyne virkelig mener alvor med det de sier. Men landbrukspolitikken er det som personlig ligger meg nærmest hjertet.

Først må jeg avlive noen myter som er skapt. Nei, vi i MDG er ikke veganere hele gjengen. Noen er vel det hos oss som i andre partier, men MDG har absolutt ikke noe i mot kjøtt. Vi er heller ikke i mot kjøttproduksjon eller dyrehold. Så nei, vi mener ikke at alle kjøttprodusenter skal slutte med dyr og begynne å dyrke grønnsaker, men at man bruker jordarealene til det de er egnet til.

Man bør ikke drive grasproduksjon til kjøttfedrift på de arealene som er best egnet til korn eller grønnsaker, men heller drive kjøttproduksjon der grønnsaker og korn ikke kan dyrkes. Det skal rett og slett være mest lønnsomt å bruke jorda optimalt for matproduksjon.

Vi ønsker at hvert eneste dekar med landbruksjord skal brukes, og at jordvernet styrkes. Vi har så lite dyrkbar jord at det er utrolig viktig at vi bruker det vi har.

Vi ønsker å få landet opp i 60 prosent selvforsyning innen 2030.

Vi ønsker å styrke bondens økonomi slik at inntektsutviklingen minst samsvarer med andre inntektsgrupper.

Vi ønsker også at det skal være lønnsomt nok å dyrke de mindre arealene, og mindre gårdene slik at færre bruk går ut av drift.

Vi ønsker å støtte utviklingen av det som har fått navnet karbon agro, nemlig å øke karboninnholdet i matjorda. Dette er tiltak som både øker matjordlaget, bidrar til bedre utnyttelse av gjødsel og sørger for at landbruket, som har fått alt for mye tyn for å være en stor bidragsyter til klimautslipp, til å få lavere utslipp. I beste fall kan man ende opp med positivt karbonavtrykk. Altså at man binder mer karbon en man slipper ut.

Vi ønsker at maten vi spiser i størst mulig grad kommer fra norske ressurser.

Vi ønsker å satse på lokalmat og høy kvalitet. Det er der vi har konkurransefortrinn.

Vi står ikke i bresjen for billigere mat. Vi skjønner at det er en sammenheng mellom god dyrevelferd, god agronomi og jordhelse, og hva slags pris bonden trenger.

I dag presses bonden på pris gjennom landbruksavtalene i et forsøk på å senke matvarepriser. Det eneste som skjer da er at man øker marginene lenger ut i kjeden. For prisen til forbruker går ikke ned. Så en større del av sluttprisen bør ende opp hos bonden.

Dette er på ingen måte alt MDG har av landbrukspolitikk, men det er ett lite utdrag som kanskje kan sette litt lys på hvor vi står. Vi ønsker oss ett landbruk og ett levende bygdeliv rundt om i hele landet, for alle for alltid. Så om du fikk deg noen ahaopplevelser nå, og ble litt nysgjerrig, så kan du ta en titt på programmet vårt på nett eller ta en prat med en av oss i MDG.

Til slutt vil jeg bare ønske dere alle et godt valg, og bruk stemmeretten.