Vi kan i dagens avis lese om samboerparet som kom flyttende til Rauma for å bygge seg en fremtid for seg og barna. En fremtid de nesten ga opp å håpe på, da det viste seg at de ikke fikk utvide huset til å romme hele familien slik de ønsket. Årsaken var at huset de hadde kjøpt, lå innenfor en støysone for skytefeltet på Setnesmoa HV 11 leir. En støysone de aldri hadde hørt om eller for den saks skyld hørte noe lyd fra.

SAMBOERPARET ER ikke de eneste i kommunen som har fått avslag på byggesøknader etter at støysonekartet kom inn i reguleringsplanen for Åndalsnes i 2013. Det er store deler av Åndalsnes som ligger i et støysonefelt som i praksis vil si forbud mot etablering av boliger. Kommunen har prøvd å finne en løsning og har i flere tilfeller søkt om dispensasjon fra støysonebestemmelsene. Blant annet for boligområdet Skottemarka. De har også kommet med forslag om en redusert størrelse på støysonefeltet. Begge deler har de fått avslag på, både fra Forsvarsbygg og Fylkesmannen.

MAN KAN MED litt godvilje forstå at utbygging av nye boligfelt, kan bli vanskelig å få gjennomført slik støysonen blir håndhevet nå. Men at man ikke skal kunne få bygge om, eller ut, et allerede eksisterende bolighus, er vel for mange vanskelig å forstå. Slikt skaper misnøye blant befolkningen og misnøye kan føre til mistrivsel og fraflytting i nærområdet til Åndalsnes by. Uten muligheter til å etablere nye boligfelt stopper et samfunn opp.

NOEN SKARPE tunger sier at nå er det enten Åndalsnes eller HV 11 på Setnesmoa. Det er imidlertid klart at slik som det er nå, kan vi ikke ha det. Her må politikerne på banen i enda større grad enn før. Det er forståelig at man ønsker å bevare arbeidsplassen Hv 11 på Setnesmoa, som totalt har 35 ansatte, der 25 er lokale. Det er en stor arbeidsplass for Rauma. Men under støysoneproblematikken er det andre bedrifter som lider tilsvarende. Hva med dem som arbeider i byggebransjen, de som leverer varer og materialer til bygging? Hva med utbyggerne, som må sitte på gjerdet og vente på en eventuell dispensasjon fra støysonebestemmelsene for å bygge. Dagens ringvirkninger kan være mer skadelig enn om vi mister 25 lokale arbeidsplasser.

HV 11 ER IKKE nødvendigvis uerstattelig, og leiren må ikke ligge på Setnesmoa. Selv om heimevernssoldaten er viktig i en beredskapssituasjon, har vi også Sivilforsvaret og Røde Kors. Og om en HV leir ligger noen mil unna, kan det ikke i dagens samfunn ta så lang tid før de er på plass i en nødssituasjon. Forsvarsmessig har ikke Heimevernet så stor betydning i en krigssituasjon. Forsvaret signaliserer at Heimevernet gradvis skal avvikles og at pengene skal gå til opprustning av andre våpengrener. Her bør vi vel lytte til militære fagpersoner.

EN EVENTUELL nedleggelse på Setnesmoa vil frigjøre et fantastisk utbyggingsområde. Et område som kan bli alt fra en folkehøgskole for turisme og friluftsliv til et opplevelsessenter for turister som vil kjenne hvordan det er å bo i kaserner. Eller bare et flott område for boliger- med utsikt til Rauma elv og fjellverden, og med en golfbane som kan utvides til å bli en 18 hulls bane. Og ikke minst; Åndalsnes kan få bygd ut alle sine boligfelt som nå står i stampe. God helg.Evy KavliJournalist