Rauma Arbeiderparti og Rauma Høyre svarer på spørsmål om Raumavassdraget

Ap

– Hvordan stiller du/ditt parti seg til vedtaket fra 1993 om varig vern av Raumavassdraget?

– Rauma Arbeiderparti vil heilt klart respektere vernet av Raumavassdraget.

– Vil du/ditt parti på noe tidspunkt vurdere det som aktuelt å åpne for utbygging av Raumavassdraget helt eller delvis? Eventuelt få det utredet? (vi vet det snakkes om skånsom utbygging, flomvern, ny teknologi etc).

– Verma kraftverk er nyleg oppgradert og framstår som nytt.

– Hvordan vil du/ ditt parti forholde seg til at ditt parti/dine partifeller sentralt tar til orde for å oppheve vernet i vernede vassdrag for å åpne opp for utbygging?

– Vi ser oss som ferdig med utbygging i vassdraget. Det finnes mange andre alternativ til vasskraft i Rauma. Rauma Arbeiderparti vil derfor ikkje støtte vidare utbygging i Raumavassdraget.

Høyre

– Hvordan stiller du/ditt parti seg til vedtaket fra 1993 om varig vern av Raumavassdraget?

– Rauma Høyre støtter fullt ut vedtaket om varig vern av Raumavassdraget. Vi mener at det er viktig å bevare Raumavassdraget for kommende generasjoner, og vi ser dette som en del av vår forpliktelse overfor samfunnet og naturen.

– Vil du/ditt parti på noe tidspunkt vurdere det som aktuelt å åpne for utbygging av Raumavassdraget helt eller delvis? Eventuelt få det utredet? (vi vet det snakkes om skånsom utbygging, flomvern, ny teknologi etc).

– Nei.

– Hvordan vil du/ ditt parti forholde seg til at ditt parti/dine partifeller sentralt tar til orde for å oppheve vernet i vernede vassdrag for å åpne opp for utbygging?

– Selv om Rauma Høyre er en del av et større parti, mener vi at lokale forhold må tas i betraktning i saker som denne. Skulle det bli tatt til orde for å oppheve vernet på et sentralt nivå, vil vi stå opp for våre lokale interesser og verne Raumavassdraget som en unik og viktig ressurs.

– Fra både ordførerkandidater, enkeltpolitikere og parti er det kommet uttalelser om at Rauma skal være en ja-kommune. Hva betyr et ja i denne sammenheng?

– For oss betyr en 'ja-kommune' at vi er åpne for utvikling og nye muligheter som kan forbedre livet for våre innbyggere og bedrifter. Det betyr imidlertid ikke at vi vil si ja til alt. Hvert enkelt prosjekt vil bli vurdert nøye for å sikre at det er til beste for samfunnet som helhet.