"Det vil bli vanskeligere å be om hjelp, og det vil bli vanskeligere å få hjelp"

foto