Skrevet av Jan Drahos, gruppeleder for Rauma SV

Kommuneøkonomien har vært syk siden forrige valgperiode. Vi har gått gjennom noen tøffe år med overforbruk i drift, høye finansutgifter og på grunn av dette også behov for store kutt i budsjettene. Kommunen har kommet under økonomisk tilsyn av Statsforvalter (såkalt ROBEK-liste) og de fleste investeringene har blitt satt på vent.

I kommunestyremøte 9. februar fikk vi en oppdatering på situasjonen. Kort sagt holder vi mer eller mindre vedtatt investeringsbudsjett til tross for at vi har bak oss en tid med kraftig økning på byggekostnader. Det er en gledelig nyhet og den er bare forsterket av at vi fikk ekstrainntekter i 2022, som ser ut til å overskride 20 millioner kroner. Dette er en god vitaminbooster som hjelper med å komme oss ut av ROBEK i løpet av de nærmeste 2-3 årene.

Men jobben med å få kommuneøkonomien til å bli helt frisk blir ikke ferdig med at vi kommer oss ut av ROBEK. Kommunen har i mange år finansiert sine investeringer i alt for stor grad gjennom låneopptak. Dette førte til at kommunen nå betaler mange millioner i renter. Gjeldsnivået må ned, renteutgiftene må ned og vi må spare penger til de nødvendige investeringen som står foran oss. Vi må nemlig investere i sosiale boliger, omsorgsboliger, i kommunale veier og bruer, vi må vedlikeholde kommunale bygg og pusse opp Leiktun barnehage og svømmehallen.

Samtidig er vi veldig klar over at frisk kommuneøkonomi ikke er et mål i seg selv. Det er først og fremst et middel til å kunne gi innbyggere gode og stabile tjenester. Vi har gjort en radikal prioritering og mot Høyres stemmer vedtok vi i 2021 å ikke redusere budsjetter i helse og omsorg med underkant av 10 millioner årlig. Med dette ville vi sørge for at folk kunne få de tjenestene de hadde behov for og rett på. Folk kan være trygge på at vi forstår at det er innbyggere som er viktigst.

Kort oppsummert - kommunens syke økonomi viser tegn til bedring. Vi har en plan om å bruke den gjenvunnede styrken til å skape en velfungerende og stabil kommune til glede for alle innbyggere.

Vi lover ikke at alt blir perfekt, for ingenting er perfekt for alle. Vi setter derfor pris på tilbakemeldinger fra innbyggere om det de mener ikke fungerer godt nok, og om hva som burde bli bedre, så ikke nøl med å sende oss en melding og si ifra!