Skrevet av FAU ved Åndalsnes Ungdomsskole, Rasmus Baldersheim, leder, Irene Kristiansen, Ingebjørg Vik Hjelden, Åse Helen Alnes, Charlott Meyer, Christoffer Johnsen og Bendik Løvseth Larsen

I mange år har det vært en tradisjon at russen arrangerer fest her i Rauma. Det er jo i utgangspunktet hverken noe rart eller bekymringsverdig ved dette, russefester finnes i hele landet. Russ er myndige, og har derfor lov til å drikke. Det som gjør russefestene i Rauma spesielle er at russen arrangerer fester gjennom høsten og vinteren – ikke for seg selv, men for de som er yngre. Disse festene er ikke fester for at russen skal feire at de nærmer seg slutten på skolegangen, og på vei inn i en ny fase i livet. De arrangerer «russefest» for ungdom som IKKE er avgangselever, og formålet er at russen skal tjene penger til egen russefeiring.

Festene avholdes i kommunens lokaler, ved at de leier Samfunnssalen. Foreldre deltar som vakter. Ved å arrangere disse festene skaper man en rusarena for unge som IKKE er fylt 18 år, og som derfor ikke har lov til å kjøpe alkohol. Politiet er ofte innom. Det vi har fått høre om disse festene er at siden det er et leid lokale så betraktes dette som et privat arrangement – og derfor kan ikke politiet gjøre noe. Drikkes det alkohol utendørs kan politiet helle ut drikken, da dette ikke er lov. Politiet bryter inn om det blir bråk, noe som har skjedd mange ganger. Men inne kan altså 15-åringen drikke seg full uten at noen gjør noe.

Noen vil hevde at det er bedre at de drikker på disse festene, for da er det tross alt voksne til stede. Vi mener at nå er det på tide at noen setter ned foten og sier at dette ikke er greit. En åpen og «tillatt» rusarena gjør terskelen for å drikke blir mye lavere for mange. En fest som alle deltar på, er det vanskeligere å utebli fra. Det er ikke enkelt å stå imot når man opplever at «alle» er med på festen. Etter hva vi erfarer er det heller ikke slik at alle faktisk får lov til å delta. Det foregår en selektering – da man må være invitert for å få komme. Dette gjør at disse festene kan bidra til å forsterke utenforskap.

Det har vært uttrykt bekymring rundt økning i bruk av narkotiske stoffer i Rauma. Dette bør være nok en grunn til å få en slutt på disse festene. Bruk av illegale rusmidler som hasj og tyngre stoffer henger svært tett sammen med bruk av alkohol. Ungdom som prøver narkotika første gang er ikke edru – de prøver stoff etter å ha drukket alkohol. Tall fra Ungdata viser at 17 prosent av 10. klassingene i Rauma oppgir at de har vært beruset. 15 prosent oppgir at de får lov fra foreldrene til å drikke.

En bekymring for økt rusbruk bør derfor starte med at vi tar større ansvar, og ikke gjør det så lett å begynne å drikke. Da kan kommunen slutte å leie ut sine lokaler til dette formålet. Lokalsamfunnet bør sørge for at det ikke legges til rette for denne virksomheten. Foreldre skal ikke måtte stå som tilskuere til at unger drikker seg fulle. Vi i FAU er selvsagt svært positive til møteplasser og arrangementer for ungdom. Faktisk burde vi hatt flere av disse for ungdom i Rauma – men møteplasser for drikking er ikke noe vi ønsker. La ungdom få møtes i trygge rammer; uten drikkepress og uheldige erfaringer som følge av dette.

Neste års russekull kan bli det kullet som tok ansvar, og som sørget for å tjene penger til russefeiringen på en ny og bedre måte. Det er mange som synes det er kjekt å støtte russen, og som leier inn russ til ulike oppdrag. Ved å være kreative er vi sikre på at russen kan finne morsomme og positive måter å tjene penger på – uten å tjene pengene sine på å skape fyllefester for ungdom som ikke har lov til, og heller ikke bør drikke alkohol.