Skrevet av Parley Augustsson, Arne Hoem og Reidar Brude i INP Rauma

Vi møter ofte velgere som er imponert over den fremgang INP har på landsbasis. Men de tror vi kanskje ikke står for noe ekstra i valget til kommunestyret.

Da ber vi de se på vårt program for kommunevalget. Utover de gode ønsker de fleste partier generelt har, og som vi deler, for kommuneøkonomi, helse, eldreomsorg, næringsliv, turisme etc. har vi i vårt program følgende spesielle forslag:

  • Startlån til ungdom og bygging av utleieboliger for ungdom

  • Bruke alle tilgjengelige midler for å sikre yngre lærere til raumaskolen, spesielt innen språk

  • Opprettelse av et Ungdommens hus som trygg møteplass

  • Politikerne må selv gjennom et Næringsutvalg i kommunestyret ta ansvaret for å fremskaffe og legge forholdene til rette for bedrifter som vil etablere seg her

  • Opprette et utvalg i kommunestyret for Helse og omsorg som følger opp eventuelle bekymringsmeldinger, og drift av helsetjenestene

  • Opprette eldresenter med treningsstudio og oppholdsrom

  • Det skal ikke koste mer i Rauma enn tilsvarende kommuner når det gjelder kommunale avgifter

  • Eiendomsskatten for boliger skal avvikles

  • Det ansettes en Controller i kommunen for å utarbeide budsjetter og følge opp disse kontinuerlig for å unngå overraskende overskridelser

Med over førti års erfaring fra kommunestyret for de tre kumulerte kandidatene på listen, mener vi at vi står godt rustet til å delta i arbeidet for en god kommune å bo og arbeide i også i årene som kommer.

Vi har vært med på å bygge skoler på Åfarnes, Isfjorden og Måndalen. Bygget Kulturhus, omsorgsboliger og Helsehus. Startet arbeidet med å fornye Sentrum etc.

Derfor: Stem INP