Skrevet av Hilde Lyng, informasjonssjef i SJ Norge AS, og Ragnhild Skaara Imset, kommunikasjonssjef i Entur AS

Vi leser med stor interesse hvordan Håvard Thokle og Sebastian Grind Sandholm har regnet på tog- og flypriser i Åndalsnes Avis de siste dagene, og ønsker med dette innlegget å klargjøre at Entur ikke er et fordyrende mellomledd.

Entur eies av Samferdselsdepartementet og har som mål å samle hele landets kollektivtilbud i én nasjonal reiseplanlegger, slik at det blir enklere for kunden å velge kollektivt. Når SJ nå ikke lenger selger sine billetter gjennom egne salgskanaler, men via den nasjonale reiseplanleggeren Entur, gir vi mer kraft og støtte til Entur som én felles salgskanal.

SJ jobber systematisk for hele tiden å bruke penger til det beste for våre kunder. Midlene vi sparer på å legge ned egne salgskanaler, går til å forbedre togtilbudet vårt.

Når reisende kjøper billetter i Entur-appen eller på entur.no, får de akkurat den samme prisen som de ville fått om SJ fortsatt hadde hatt egne salgskanaler, for Entur er et statlig-eid selskap som ikke tar gebyr fra reisende. Vy, derimot, tar et lite påslag når de selger billetter på strekninger SJ kjører.

Ved at SJ ikke lenger bruker ressurser på å drifte en egen app og en egen nettside som selger billetter, frigjør SJ midler som brukes til å lage et enda bedre tilbud til alle som foretrekker å reise med tog når det er mulig. Det mener vi er mye bedre enn at vi skal sitte på hver vår tue og gjøre akkurat samme jobb flere steder.

Entur har som formål å gjøre det enklere å velge å reise kollektivt. Derfor samler vi inn mye data om blant annet rutetider, stoppesteder og billetter fra alle kollektivselskap i landet, for at det skal være enklere å få oversikt over hvordan det er enklest å komme seg fra A til Å, på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og på tvers av ulike kollektivmidler. I tillegg drifter og utvikler Entur salgs- og billetteringssystemene togselskapene bruker, og driver hittegods og kundesenter på vegne av SJ, Vy og Go-Ahead.

I Entur-appen og på entur.no er det også mulig å kjøpe alle togbilletter i landet, og stadig flere øvrige kollektivbilletter, uten påslag i prisen. Entur er med andre ord ikke et fordyrende mellomledd slik Håvard tar høyde for at det kan være. Derimot er det et slags nav for kollektivselskapene, som gjør det enklere å kjøpe gjennomgående reiser på tvers av kollektivselskap. På den måten blir det en mer sømløse opplevelse for reisende.