Skrevet av Frank Stenløs, Venstres 3.kandidat til fylkestinget og Venstres ordførerkandidat i Molde

Avtroppende styreleder i Langfjordforbindelsen AS, Lars Olav Hustad etterlyser i et leserinnlegg engasjement rundt Langfjordsambandet og spør om garantier for at brua blir bygd.

Venstre setter samferdsel høyt. Og som 3.kandidat på fylkestingslisten og ordførerkandidat i Molde er Langfjordforbindelsen et svært viktig prosjekt for meg.

Verdiskaping, mobilitet og nullutslipp er viktige stikkord for Møre og Romsdal Venstre. Vår region er en av de aller fremste verdiskapingsregionene i landet. Vi er avhengig av god mobilitet for befolkningen og næringslivet i hele fylket. Det er også viktig med gode forbindelser til resten av landet og til/fra kontinentet. Venstre vil derfor arbeide for samferdselstiltak som dekker samfunnet og næringslivet sine transportbehov på en effektiv, trafikksikker og miljøvennlig måte. Folk skal kunne arbeide og bo der de ønsker.

Og vi spesifiserer i programmet vårt: Venstre vil arbeide for realisering av prosjekter som Langfjordforbindelsen.

I Molde Venstre sitt program står det at vi fortsatt skal jobbe for å realisere Langfjordforbindelsen.

Fergesambandet Sølsnes – Åfarnes er det tredje største fergesambandet i fylket, og det sambandet i landet som har høyest andel av næringstrafikk. Det er hovedferdselsåren til og fra vår region til østlandet og Europa. Det er svært viktig for næringslivet i regionen å gjøre strekningen fergefri.

Rauma og Molde er en felles bo og arbeidsmarkedsregion. 6000 personer pendler daglig til Molde på jobb. Mange av de fra Rauma. Det er også en del pendling i motsatt vei. For disse er fergeturen et stressmoment og en flaskehals som øker reisetiden betraktelig.

Strekningen Molde – Åndalsnes er også en viktig strekning for fritidsreiser og turisme. Det er svært viktig for innbyggerne i vår region å gjøre strekningen fergefri.

En stemme på Venstre ved høstens valg er også en stemme for Langfjordforbindelsen.