Skrevet av Gaute Grøtta Grav, ordførerkandidat Rauma Høyre

Et utvalg nedsatt av regjeringen har foreslått en ny nøkkel for inntektsfordelingen til fylkeskommunene. Det er kystfylkene som taper penger, til fordel for sentrale strøk og innlandet.

Kutt i fergetilbud er alvorlig og noe vi må unngå. Heldigvis ser det ut til å være en tverrpolitisk enighet blant de fleste partier i fylket om at vi må skjerme kutt i fergeavganger. Det er godt utgangspunkt for å presse dagens regjering til bedre avgjørelser i denne saken.

Samtidig er det spesielt å observere de rød-grønne lokalt i fylket vårt være i posisjon og opposisjon samtidig. Møre og Romsdal Fylkeskommune er styrt av et rød-grønt flertall, der blant andre Yvonne Wold (SV) er med. Budsjettene som de har godkjent har ikke tatt inn over seg alvoret vi står i, og det har vært en mangel på prioriteringer. De har ikke klart å rigge budsjettene godt nok for dårlige dager, slike vi møter i tida fremover.

Forslaget fra regjeringen innebærer et kutt i årlige overføringer til Møre og Romsdal med 188 millioner kroner. Særlig er det en ytterligere forverring av dekning av utgifter til fergedrift. Det blir mindre penger til alle andre nødvendige investeringer, sikring og fornying av broer og vedlikehold av fylkesveiene. Igjen øker vedlikeholdsetterslepet.

I 2023 har Møre og Romsdal Fylkeskommune måttet redusere fergetilbudet med 14 millioner og det er ventet ytterligere reduksjoner i 2024. Fylkesveiene og fergene som er en del av disse må opprettholdes for å sikre og stimulere den store verdiskapingen som skjer langs kysten. Et godt fergetilbud og priser i samsvar med andre deler av veinettet er derfor helt nødvendig. At regjeringen har innført gratis ferge hjelper lite om ferga ikke går.

Rauma Høyre går sterkt imot at den nye fordelingsnøkkelen innføres som foreslått.