Skrevet av Anders Riise, fylkesordførerkandidat Høyre og Gaute Grøtta Grav, ordførerkandidat Rauma Høyre

Trollstigen er mye mer enn en vei. Den er et symbol på Norges kultur, historie og natur som vi er så stolte av å vise resten av verden. Trollstigen er en pulsåre for små og store bedrifter innen reiselivsnæringen, og en viktig magnet for Møre og Romsdal som turistdestinasjon. Det vil være skadelig for omdømmet til Trollstigen om veien fremover blir kjent for farlige steinsprang. Sikkerheten må komme først.

Dette er hvor Høyre kommer inn. Vi har alltid vært et parti som har vært opptatt av sikkerhet og beredskap, og vi mener at Trollstigen fortjener full oppmerksomhet og rask handling.

For kort tid siden var vi vitne til en skremmende hendelse der en gruppe svenske turister på motorsykkel ble rammet av et steinsprang i Trollstigen. Heldigvis kom ingen alvorlig til skade, men dette viser hvor fort en idyllisk tur kan ta en farlig vending.

I 2022 stemte vi for at fylkestinget bestilte et forprosjekt for å utrede alternative løsninger for å sikre Trollstigen, med hovedfokus på fjellsikringsalternativet. Vi støtter fortsatt denne beslutningen, og mener at alternativet med fjellsikring, som er beregnet til omtrent 360 millioner kroner, er det beste. Nå må planer gjøres om til handling.

Å legge deler av Trollstigen i tunnel er også lagt frem som et alternativ, men vi tenker at det ikke er en passende løsning, så lenge fjellsikring forsvares faglig som trygt. Å erstatte den spektakulære utsikten og de ikoniske svingene med en tunnel ville tatt vekk det som gjør Trollstigen unik. I tillegg er det å bygge tunneler både dyrere og mer tidkrevende.

Staten har definert Trollstigen som nasjonal turistvei. Derfor er det naturlig at staten tar hele regningen for de kommende utbedringene, og at strekningen opp og over Trollstigen blir omklassifisert til riksvei.

Dagens regjering med Ap og Sp har gjort lite for å få fortgang i dette prosjektet. For å sikre at det viktige arbeidet med fjellsikring kommer i gang så raskt som mulig, vil Høyre allerede nå forplikte oss til at vi gjennom det nye fylkestinget skal forskuttere penger til gjennomføring av prosjektet. Vi er også åpne for ideen om å se på en brukerfinansiering fra de som ikke bor fast i Rauma og Fjord kommune, for å hjelpe med å finansiere disse viktige arbeidene mens vi jobber for at staten skal ta regningen.

Ingen ønsker en farlig vei. Det vil alltid være forbundet med en viss fare å ferdes langs veier i utsatt natur, men vi skal sette i gang tiltak for å gjøre risikoen så liten som råd. Høyre tar dette ansvaret, og vi ser frem til å styre fylkestinget de neste fire årene. Slik kan vi sikre at tiltakene i Trollstigen blir raskt gjennomført.

Høyre får ting gjort, og setter sikkerheten i Trollstigen høyt. For oss er ikke Trollstigen bare en vei, men en viktig del av identiteten til Møre og Romsdal.