Vi folkevalgte bør ikke ha avstand fra folket. Vi er vanlige folk vi også, som det er lett å snakke med, sier hun.

Og blir jeg ordfører, vil jeg fortsette med det.

Vi er her for våre innbyggere.

Jo kortere avstand, jo bedre.

Jeg er veldig klar for, og motivert for å bli Raumas neste ordfører.

Som en tilstedeværende, lyttende og handlekraftig ordfører.

En av Renates hjertesaker er at Rauma må være en JA-kommune.

Rauma skal være en JA-kommune:

Vi ønsker å skape et Rauma som er kjent for sin positive innstilling og vilje til å legge til rette for næringslivet. Vi vil arbeide for å fjerne unødvendig byråkrati og redusere reguleringer som hindrer vekst og utvikling. Rauma skal være en kommune som sier "JA" til investeringer, arbeidsplasser, utvikling og innovasjon. Og for innbyggere.

Vil du bygge ut eller starte noe, må du få kjapt svar.

Og helse, om det er psykisk helse, eldreomsorg eller helsa di generelt.

Eldreomsorg:

Vi vil prioritere eldreomsorgen i Rauma og sikre at eldre får den omsorgen og støtten de fortjener. Vi vil jobbe for å øke antall sykehjemsplasser og bofellesskap, samt styrke hjemmetjenestene. Vårt mål er å sikre verdig omsorg og gode levekår for eldre innbyggere i Rauma.

Og ikke minst samferdsel.

Som pendler kjenner hun det daglig på kroppen den usikkerheten og stresset med veiene våre.

Vi må ha trygge veier, om du kjører, sykler eller går.

Vi vil arbeide for å forbedre samferdselsinfrastrukturen i Rauma. Dette innebærer å jobbe for bedre veier og kollektivtransporttilbud, samt å sikre gode og trygge gang- og sykkelveier. Vi vil også jobbe for å styrke forbindelsen mellom ulike deler av kommunen og forbedre tilknytningen til nabokommuner og regionen for å legge til rette for økonomisk vekst og bedre mobilitet for innbyggerne.

Så effektiv kryssing av Langfjorden og Eksportvegene våre, det må vi aldri slutte å kjempe for her i Rauma.

Andrekandidat Ronny Antonsen har psykisk helse og eiendomsskatt som noen av hans hjertesaker.

Senke og på sikt fjerne eiendomsskatten må vi jobbe for. Dette er den mest usosiale skatten vi har, som rammer blindt.

Eiendomsskatten er en byrde for mange innbyggere i Rauma. Vi vil jobbe aktivt for å senke denne skatten og på sikt fjerne den helt. Dette vil gi en økonomisk lettelse for familier og bedrifter, og bidra til å styrke Raumas attraktivitet som bosted og et sted som bedrifter og næringer ønsker å investere i.

Og få gjeninnført rask psykisk helsehjelp.

Mental helse er viktig, og vi vil styrke tilbudet om rask psykisk helsehjelp i Rauma. Vi vil jobbe for å redusere ventetiden for behandling og øke tilgangen til kvalifiserte fagfolk innen psykisk helse. Dette vil sikre at innbyggerne får den hjelpen de trenger når de trenger det.

Tredjekandidat og leder av Fpu på fylket, Lars Andreas Vartdal Skeide har flere saker han brenner for.

Alle skal kunne delta i idrett uavhengig av økonomisk bakgrunn:

Vi mener at alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn, skal ha mulighet til å delta i idrettsaktiviteter. Vi vil jobbe for å sikre et bredt tilbud av idrettsfasiliteter og aktiviteter som er tilgjengelige for alle innbyggere i Rauma. Dette inkluderer også tiltak for å redusere kostnadene knyttet til idrettsdeltakelse, slik at økonomien ikke skal være en hindring for å delta.

Og rullerende barnehageopptak:

Vi vil innføre rullerende barnehageopptak i Rauma for å gi foreldre større fleksibilitet og valgmuligheter. Dette betyr at barnehageplasser vil bli tildelt løpende gjennom året, slik at foreldre kan søke om plass når det passer best for dem og deres familie. Dette vil bidra til å imøtekomme behovene til moderne familieliv og arbeidsliv.

Og bekjempe mobbing.

Her må vi jobbe aktivt, ikke bare ved å sette inn flere miljøterapeuter i skolen, men med oss sjøl.

Med hva vi sier rundt middagsbordet.

Hvordan vi som politikere er med hverandre.

Hva vi skriver i kommentarfelt.

Det sies at det skal en hel landsby til for å oppdra et barn, og om vi alle går langt inni oss sjøl, og tenker oss en ekstra gang om før vi sier noe negativt om noen andre, ja da trur jeg vi virkelig har kommet en god vei allerede.

Vi må styrke skolehelsetjeneste , så alle får lett tilgang til noen å prate med.

Vi må ha fokus på å styrke og utvikle kompetansen på alle områder der det jobbes med barn og unge.

Flere miljøarbeidere med sosialfaglig kompetanse inn i skolen.

Frp ønsker å lede an i å behandle andre med respekt, til tross for ulike meninger

Frihet for enkeltmenneske og være gode ombudsmenn/kvinner for innbyggerne våre.

Dersom Rauma vil ha noen som brenn for bygda, for hele kommunen, har dere bare et valg til høsten.

Det er å stemme på noen som ser på Rauma som mer enn Åndalsnes og Isfjorden.

For det er ofte de andre bygdene og grendene blir glemt bort, og det vil vi sette en stopper for.

Vi er det partiet som er for folk som vil satse på verdiskapning.

Vi vil alltid ha en JA-holdning når det gjelder saker, uansett om det er en privatperson eller en næring.

Vi kan garantere dere at Frp ved roret vil merkes.