Skrevet av Øyvind Hovde, 2.-kandidat og leder Rauma Høyre.

2023 er valgår og vi som er folkevalgte er høyt og lavt i forsøk på å få dere velgere til å gi vårt parti din stemme, noen lover gull, noen lover grønne skoger og noen vil si JA til alt.

De som sitter med makta proklamerer stolt hvor bra det har gått med Rauma etter at de tok over, både ordfører og varaordfører snakker på inn og utpust om at de har virkelig fått orden og kontroll på kommunens økonomi.

Jeg vil si litt om utviklingen i kommuneøkonomien, men først må jeg forklare ett viktig premiss for kommuneøkonomien og det heter skatteutjevning. Denne ordningen gir kommuner med lav skatteinntekt per innbygger kompensasjon fra staten.

Så tilbake til tilstanden:

For 2023 er det per 1. juli en minus på 9,5 mill og gjelda har passert en milliard.

Det som blir uttalt som god styring og god økonomisk kontroll er etter mitt skjønn overlatt til hvor mye man får i skatteutjevning.

Bruk stemmeretten.