Skrevet av Tonny Blichfeldt, 4. listekandidat Rauma Frp

Det har vært en relativt positiv og fin valgkamp i Rauma. Frp og andre parti har hatt fokus på samarbeid og respekt for hverandre for å finne de beste løsningene for innbyggerne, men det finnes også parti som vegrer seg og tilsynelatende ikke setter innbyggernes behov foran egne.

Ideologi kan bli oppfattet som et negativt ladet begrep, det kommer an på kontekst og sammenhengen det brukes i. Når begrepet blir brukt om politiske motstandere og andre parti, uten nærmere utdyping fra avsender, fremstår det for mange som en hersketeknikk. Det har vi i Rauma Frp særdeles lite til overs for, selv om det er innspurt i valgkampen. Det er rett og slett ikke i tråd med vår ideologi.

Noen vil hevde at det er viktig å få frem forskjeller mellom ulike parti, det er det lett å være enig i før et valg. Mitt anliggende er at når representanter fra enkelte parti snakker i koder om Frp sin «ideologi» i åpenbare forsøk på å øremerke politikken vår som umulig for et eventuelt samarbeid, og uten en nærmere utdyping av hva dette handler om, fremstår retorikken mer som hersketeknikk og mobbing enn fair valgkamp. Feilinformasjon er som kjent et demokratisk problem, og det bidrar neppe til rekrutering i politikken.

Ved hvert valg er det flere førstegangsvelgere og de fortjener å få et korrekt bilde av politikken til de ulike partiene i Rauma. Vi i Rauma Frp vet at ungdom og førstegangsvelgere selv greier å avgjøre hvem de vil stemme på, men politikerne har ansvar for å gi de riktig beslutningsgrunnlag. Det samme gjelder naturligvis andre velgere, men for ungdom og andre førstegangsvelgere er dette ekstra viktig. Kampen for frihet og valgfrihet for enkeltmennesket er tross alt kjerneverdier i Frp og dermed også en del av vår ideologi. Frp sin ideologi henger også sammen saker vi har vært opptatt av i valgkampen. Den har vi har drevet siden februar, nettopp for å få innbyggernes synspunkt i saker og la de medvirke. Frp sin politikk utformes sammen med innbyggerne. Feilinformering, manipulering og formynderi er ikke en del av vår ideologi. For Frp er frihet og valgfrihet for enkeltmennesket sentralt. Her er noen av enkeltsakene vi har vært opptatt av og snakket med velgere om:

  • Nulltoleranse for mobbing

  • Flere miljøarbeidere inn i skolene

  • Økt fokus på hensynet til barns beste i saker som berører barn og ungdom

  • «Ja-kommune»

  • Psykisk helse

  • Styrke grunnbemanning helse og omsorg

  • Samferdsel

  • Senke og på sikt fjerne eiendomsskatt

  • Gratis halleie

Hvis du er enig i noe av vår ideologi eller enkeltsaker vi kjemper for, og vil medvirke og ha innflytelse på hvordan du skal ha det som innbygger i Rauma kommune de neste 4 åra, stem Frp.

Godt valg!