Leder lørdag 22. mai 2021

Hvem skal ta regninga for den økte turiststrømmen?

Preget: Stien opp til Aksla er preget av mange gående.   Foto: Stein Siem

Leder

Når ikke det offentlige bidrar med nok midler: Hvordan skal Norsk Tindesenter klare å finansiere vedlikeholdet av stien fra Åndalsnes og opp til Aksla? Skal de besøkende betale, eller skal næringslivet i kommunen bidra med penger? Eller skal man forvente at Tindesenteret skal ta regninga over drifta?

Den kraftige økninga i antallet tilreisende som skal gå Romsdalseggen eller besøke Rampestreken har ført til hard belastning på turstien opp Nesaksla. Stien opp bærer tydelig preg av at titusener av mennesker de siste åra har gått opp og ned. Nakne røtter, stedvis gjørme på våte dager og et behov for å sikre de bratteste partiene er bare litt av utfordringsbildet. Og når man ikke har råd til nødvendig vedlikehold, forfaller vårt nasjonale trekkplaster.

Alvoret i manglende vedlikehold ligger i at de besøkende kan få en dårlig opplevelse av å besøke Rampestreken og Romsdalseggen. Det har tatt mange år å bygge den sterke posisjonen. Vi kan ikke risikere å sette i spill Raumas gode rykte.

Det er helt på det rene at noe må gjøres, og at det haster. Så snart årets sesong er over, så må det igangsettes vedlikeholdsarbeid. Til da må også tilsagn om penger være på plass.

Men hvem skal betale? Fellesgodefinansiering er det pent innpakka ordet for turistskatt, som mange nå tar til orde for. Det betyr i så fall at turistene som spaserer opp til Rampestreken eller går Romsdalseggen, skal betale for å få gå.

Vi skal ikke glemme at et flertall i Rauma, med ønske om enda flere turister til Rauma, har sagt ja til gondolen. Tilsynelatende har vi med det ødelagt muligheten for at Romsdalseggen får status som Nasjonal turiststi. Når vi med åpne øyne har sagt ja til gondol, og nei til Nasjonal turiststi; har vi oss sjøl å takke? Og er det kanskje slik at næringslivet i Rauma som nyter godt av den økende turiststrømmen, må være med og ta regninga?

Allemannsretten står sterkt i Norge. Det er et viktig prinsipp at det skal være gratis å gå tur i norsk natur. Derfor er vi prinsipielt imot å kreve betaling fra brukerne av naturen.

Vi er spente på konklusjonene av arbeidet med vestlandsprosjektet for fellesgodefinansiering i områder med høgt besøkspress. Det vil kunne gi oss et bedre grunnlag for å si hva som er en rettferdig og relevant betalingsordning.