Leder lørdag 17. april 2021:

Må få flere ladepunkter i Møre og Romsdal

God kapasitet: Ved Alti Rauma kan inntil fem biler lade samtidig på BKKs ladere. Foto: Per-Kristian Bratteng 

På Åndalsnes er vi heldige. Her kan hele 19 biler hurtig- eller lynlade samtidig.

Leder

Det er gledelig å konstatere at Rauma har fylkets største tetthet av ladestasjoner. Når nordmenn igjen skal bruke sommerferien innenlands, er de gode lademulighetene av stor betydning for den stadig større andelen elbileiere i landet.

Samtidig er det grunn til å påpeke at Møre Romsdal er blant fylkene med færrest antall hurtigladere i landet. Skal vi få bilturister til fylket vårt, må ladenettverket forsterkes, særlig i byene. Det er viktig også for Raumas reiseliv.

Sommeren 2020 opplevde vi at et stort antall nordmenn kom kjørende til fylket vårt og til Rauma for å feriere. Mange av dem hadde elbil. Og med en stadig voksende elbilandel, er det grunn til å tro at det også i årets sommer vil være mange som har behov for å fylle på strøm langs vegene i Møre og Romsdal.

Elbileiere har applikasjoner på telefonene, eller i bilene, som kan fortelle hvor ladestasjonene ligger. Ladenettverket i Sør-Norge er blitt så bra, at man med en normal elbil og under normale omstendigheter ikke behøver å ha rekkeviddeangst. I Nord-Norge er både elbilandelen og antall ladere færre. Der haster det å få bygd flere ladepunkter. Det er sjokkerende å komme til Tromsø og oppleve at en by med over 70.000 innbyggere bare har åtte ladepunkter i hele byen.

Problemet når mange skal ut på vegene samtidig, gjerne i forbindelse med ferier og høgtider, er at det kan bli kø på ladestasjonene. Da ser vi behovet både for flere ladestasjoner, og kraftigere ladere – såkalte lynladere – som yter 150 kW eller mer. Det gjør at ladetida går ned, at køene blir kortere og at trivselen og nytteverdien med elbil øker.

På Åndalsnes er vi heldige. Her kan hele 19 biler hurtig- eller lynlade samtidig. Og når de fleste ladepunktene er plassert ved Øran senter, får det betydning for handels- og servicenæringa – særlig med tanke på alle dem som er på gjennomreise, men som stopper i Rauma for å tanke opp. Men også for reiselivsnæringa er gode lademuligheter et pluss og gjør at folk ikke vegrer seg for å bevege seg utenfor byene og E6 med elbil.