Leder torsdag 15. april 2021

Færre barnefødsler er dramatisk for Rauma

Færre barn fødes: Trenden over flere tiår er at det fødes færre barn i Rauma.  Foto: Nina Indset Andersen / NTB

Leder

Prognosene for barnefødsler i 2021 i Rauma viser en urovekkende utvikling: Det ligger an til bare 51 barnefødsler dette året. Så få barn har det aldri vært født i Rauma kommune i løpet av ett år.

Antallet i 2021 er 44 færre enn for ti år siden. Og trenden er nedadgående.

Konsekvensen av det lave fødselstallet blir dramatisk på lengre sikt. Det vil tvinge kommunen til å gjøre noe med tjenestetilbudet. Ressursene må dreies fra unge til en stadig større andel eldre mennesker i kommunen. Det igjen vil få konsekvenser for både antallet skoler, skoleklasser og barnehager. Og dessverre vil det få negative konsekvenser for skolestrukturen i Rauma.

Det vil også bety at kommunen er nødt til å satse enda mer på de eldre. Sjøl om det blir færre ansatte i skoler og barnehager, vil det måtte bli flere hender innenfor helse og omsorg.

Det er mange grunner til at det fødes færre barn i Rauma i dag enn på 70- og 80-tallet, da snittet var rundt 100 barnefødsler i året. For to år siden snakket vi med jordmor Astrid Mære Svensen, som sjøl er fembarnsmor. Hun kunne bekrefte at det blir født færre barn enn tidligere og at førstegangsfødende er mye eldre enn før. Og hun hadde en interessant forklaring på hvorfor man utsetter å få barn. – Det passer rett og slett ikke inn i planer og dess eldre vi blir, dess mer planer legger vi. I det bildet passer det kanskje aldri å få barn, sa Svensen.

At unge par ikke føler de har tid til å få unger, er åpenbart utfordrende og ikke noe Rauma kan løse alene. Men når man ser at både antall barnefødsler går ned, at folketallet synker og at befolkningssammensetningen er i endring, spør vi: Kan man i Rauma legge til rette for at det er enklere å være småbarnsforeldre her?

Hovedproblemet for Rauma er først og fremst at det er for få kvinner i fruktbar alder i kommunen. Vi må legge til rette for at enda flere unge finner det interessant å bo her. Og da må vi starte med å løse en av de største utfordringene akkurat nå: Å sørge for at det er boliger nok til de unge.