Leder lørdag 27. mars 2021

Må sørge for at folk trives, og legge til rette for gode opplevelser

To timers parkering: Det er foreslått to timers maks parkeringstid i sentrum i en prøveperiode fra 19. juni til 22. august.  Foto: Katrine Silseth Naas

Leder


Det er et behov for å rydde opp i parkeringen i Åndalsnes sentrum. Det er sju år siden dagens parkeringsordning ble bestemt, og heldigvis skal det som nå besluttes av kommunestyret evalueres og justeres. Parkeringen i Åndalsnes sentrum må være i stadig fornying.

Det er behov for endring. Siden 2014, da dagens løsning ble igangsatt, har sentrum utviklet seg. Blant annet er Tindesenteret bygd, og sentrum er definert enda tydeligere. Kjernen av Åndalsnes er gjort innbydende og trivelig å oppholde seg i. Vi så det særlig sist sommer da det i flere uker var et mylder av turister som ville oppleve det Rauma og Romsdalen har å tilby.

Hvis spådommene for denne sommeren slår til, blir Rauma og Åndalsnes igjen en publikumsmagnet. Romsdalseggen og Rampestreken vil igjen trekke titusener av mennesker hit.

Det er viktig at vi nå er forberedt på storinnrykket som kommer. Hvis byen noen hektiske sommeruker skal klare å håndtere at så mange mennesker legger turen hit, er det avgjørende at det er en ryddig og tydelig parkeringsordning. Det handler for oss om å sørge for at folk trives, og å legge til rette for gode opplevelser. En parkeringsordning som ikke hadde tatt høgde for turiststrømmen, må ikke ødelegge inntrykket.

Det er all grunn til å rose administrasjonen i Rauma kommune som har jobbet godt for å forbedre ordningen og med det legge til rette for en ny turiststrøm. Sammen med sentrumsaktørene foreligger det nå et fornuftig forslag til ny løsning. Det er positivt, og heller ikke uvanlig, at det i bykjernen er begrenset parkeringstid for å skape sirkulasjon. Fra tre- til to timers maks parkeringstid gjør at det er mulig å finne en parkeringsplass i sentrum, sjøl på de mest besøkte sommerdagene. Og så er det et pluss at det i sentrum er gratis å parkere!

Det som også er bra, er at kommunen prøver ut ordningen og vil følge parkeringssituasjonen gjennom sommeren. Erfaringene som høstes, og dialogen med aktørene i sentrum, vil gi et godt grunnlag for å gjøre ordningen enda bedre.

Det vil uansett ordning være noen som er misfornøyd. Men i frustrasjonen kan i alle fall vi som innbyggere legge oss på minnet det kommunedirektør Toril Hovdenak sier; at det ikke er mulig å skreddersy en offentlig parkeringsordning i en by, til hver enkelt. Og, som hun sier: – Vårt ansvar må ligge i å finne de beste løsningene for byen som et fellesskap.