Leder lørdag 20. mars 2021

Statsministerens tabbe var det vi minst trengte nå

Tabbet seg ut: Statsminister Erna Solberg innrømmer at hun tabbet seg ut. Bildet er tatt sist lørdag etter talen til sentralstyretFoto: Stian Lysberg Solum / NTB 

Leder

For en statsminister som har gått foran i pandemien og bedt oss holde ut i den ene motbakken etter den andre, er det et tillitsbrudd når det viser seg at hun har samlet altfor mange personer til egen 60-årsfeiring. Et opplagt spørsmål er: Når statsministeren ikke klarer å manøvrere i regeljungelen som hun sjøl har laget; hva skal man forvente av vanlige folk?

Statsminister Erna Solberg (H) har beklaget djupt at hun har brutt koronaregelverket da det to kvelder på rad var flere enn ti personer som spiste middag sammen i forbindelse med hennes bursdagsfeiring. – Nå har jeg tabbet meg skikkelig ut. Dette skulle vi aldri gjort, sa Solberg til VG torsdag kveld.

Statsministeren vet inderlig godt at det kan føre til en reaksjon fra politiet, slik de som bryter smittevernregler risikerer. Det skal jo ikke være forskjell på Kong Salomo og Jørgen hattemaker. Men for Solberg er det ikke mulig å kjøpe seg fri, sjøl om hun betaler ei eventuell bot.

Solberg skjønner selvfølgelig også det mest alvorlige; hva det kan få å si for troverdigheten hennes når hun for et tiltaksslitent Norge igjen skal be oss holde ut litt til. Politikere, og ikke minst en statsminister, lever av troverdighet. Hun har et særlig ansvar for ikke å trosse tiltak og påbud som hun sjøl har vært med på å innføre. Hvis hun skal få oss til å gjøre det hun ber oss om, så er det minste vi kan forlange at hun gjør det sjøl.

Når vi oppsummerer ett år med korona, er konklusjonen at myndighetene har loset oss stødig gjennom pandemien. Og i sum har også regjeringa gjort en god jobb – sørget for smitteverntiltak tilpasset smittenivået, jobbet for vaksinering, laget ordninger for økonomisk støtte og lagt til rette for at innbyggerne og landets næringsliv skal komme seg gjennom ei krevende tid. Vi har stolt på både statsministeren og hennes regjering.

Og nettopp fordi vi har tillit til våre øverste myndigheter, har vi opptrådt lydige og klart å holde både smittetall og dødstall nede. Tilliten som er bygd opp mellom myndigheter og innbyggere i Norge har vært helt avgjørende for å få gjennomført de mest inngripende tiltak i fredstid – og å få folk til å holde ut.

Folk har lyttet til Solbergs råd. Men hva nå? Sjøl om hun helt sikkert manøvrerer seg gjennom dette også, så har hun bidratt til å svekke tilliten til myndighetene. I ei tid der vi behøver at alle går i samme retning for å bekjempe pandemien, var statsministertabben det vi minst trengte nå.