Leder torsdag 18. februar 2021

Elever fra nabokommunen kan berge Åfarnes skole

Reddes av nabokommunen? Elevtallet ved Åfarnes skole synker i åra som kommer. Da er elever fra Vistdal kjærkomment for å opprettholde tilbudet på Nordsida.  Foto: Even Ørjasæter

Leder

Elever fra Vistdals-området som overføres til Åfarnes kan avgjøre framtida for Åfarnes skole. En styrking av elevtallet ved hjelp av elever fra tidligere Nesset gir et betinget håp om at det er liv laga for en skole på Nordsida i Rauma.

Det er dette håpet alle som kjemper for Åfarnes skole må klamre seg til.

Det var på vår nettside åa.no at nyheten tirsdag ble kjent. Skolesjefen i Rauma, Aina Øyen Henden, bekreftet at hun var kontaktet av Molde kommune med spørsmål om å overta elevene fra Vistdal. Det har skjedd i samband med at Molde jobber med ny skolestruktur i kommunen. Det komplette forslaget blir klart kommende mandag.

I dag er det barneskole i Vistdal, som har 16 elever fra 1.–7. trinn. To mil unna ligger Eresfjord barne- og ungdomsskole med 37 elever på 1.–10. trinn, som har elever fra hele Eikesdalen og ungdomsskoleelever fra Vistdal. Neste barne- og ungdomsskole ligger i Eidsvåg, to mil unna Eresfjord.

Vil Molde legge ned Vistdal skule, og skal både barne- og ungdomsskoleelevene skysses over Vistdalsheia til Eresfjord, som ligger to mil unna Vistdal? Eller flytte dem alle til Åfarnes, der det er 1-10-skole? Et annet spørsmål er om Molde vil legge ned ungdomstrinnet i Eresfjord, og skysse kun ungdomsskoleelevene i Vistdal til Åfarnes? Og hva med ungdomsskoleelever i Eikesdal; skal de skysses helt til Eidsvåg?

I november i fjor skrev vi om den dramatiske folketallsutviklinga i Rauma kommune. Fødselstallene stuper, og konsekvensen for skoler og barnehager blir merkbar i åra framover. I dagens skolekretser i Rauma er situasjonen mest alvorlig for Åfarnes. Åfarnes skole som helhet mister på seks år hele 47 elever, som er en nedgang på 36 prosent. Prognoser ut fra de siste fødselstallene viser at det i skoleåret 2033–2034 vil være et elevtall på 12 på hele ungdomstrinnet på Åfarnes.

Med nedadgående folketall i kommunen, og en befolkningssammensetning som utvikler seg i retning av en økning i antall eldre og et synkende tall på barn og unge, tvinger det seg etter hvert fram en ny skolestrukturdebatt også i Rauma. Det er grunn til å tro at ungdomsskoletrinnene ved Åfarnes kan komme i spill – hvis ikke elever fra Vistdal redder skolen.