Leder tirsdag 16. mars 2021

Boligmangelen i Rauma et hinder for vekst i folketallet

Ber folk leie ut: Ane Marte Hammerø, Katrine Wold Deunk og Simon Søvik med klar oppfordring til huseiere med husvære.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leder

Mange vurderer å flytte til Rauma, men bremses eller stoppes av mangelen på boliger. Det er en situasjon som både kommunen og næringsliv må ta på største alvor og prøve å løse.

Folketallet ved årsskiftet bekrefter dette: For fjerde år på rad er det flere som flytter ut av kommunen enn folk som flytter inn. Og i sju av de siste ti åra har fødselsoverskuddet vært negativt. Samlet sett har det på ti år blitt født 74 færre barn enn det dør mennesker i kommunen. Utviklinga bør uroe politikerne. Og tallene forteller hvor viktig det er å få flere unge folk i etableringsfasen til å bosette seg i kommunen.

Vi ønsker å være kommunen som mange flytter til, og Åndalsnes Avis har laget mange reportasjer om mennesker som kommer flyttende til Rauma. Mange av dem bosetter seg her for å nyte naturen, men det finnes også flere som flytter heim igjen etter å ha vært ute og studert eller bodd andre steder deler av livet. Det er utrolig inspirerende å konstatere at folk lokkes til Rauma, og det er en bekreftelse på at vi er et lokalsamfunn med mange gode kvaliteter.

Via Facebook er det mange som melder at de jakter på bolig i Rauma. Gjerne noe til leie. Og helst til en pris som ikke er på nivå med Oslo, Trondheim eller Molde. Men det er ikke så mye å få tak i. Konsekvensen av boligmangelen er at Rauma kan miste potensielle tilflyttere. For en kommune som har som ambisjon om 200 nye innbyggere innen 2030, er det lite tilfredsstillende å ha folk «i kø» for å flytte til Rauma.

Vi liker initiativet fra Rauma næringslag, Nordveggen og Rauma kommune, som gjennom Åndalsnes Avis anmoder huseiere med ubrukte leiligheter om å leie ut. – Vi tror det er mange sokkelleiligheter som er fulle av hagemøbler og rot, i stedet for leietakere, sa Ane Marte Hammerø i Nordveggen i et intervju med Åndalsnes Avis i forrige uke. Hvis mange nok følger oppfordringen, kan resultatet bli at noe av boligutfordringen løses på kort sikt, og at vi får flere innflyttere til Rauma.

På lengre sikt er det et behov for nye og rimeligere boliger. Og gjerne sentrumsnært, for det synes å være det som først og fremst etterspørres. Her må Rauma kommune ta en aktiv rolle for å motivere og gjøre det attraktivt å bygge nye boliger. Vi trenger i den forbindelse ikke leiligheter som bare etablerte og godt voksne mennesker har råd til å kjøpe. Vi må ha boliger som folk i etableringsfasen har økonomi til å flytte inn i.