Leder lørdag 16. januar 2021

Forlenget dagpengeperiode gir permitterte økt sikkerhet

Forlenget ordningen: Statsminister Erna Solberg ble av opposisjonen presset til å forlenge maksperioden for dagpenger.   Foto: Terje Pedersen / NTB

Leder

Regjeringa bestemte fredag å forlenge maksperioden for dagpenger fram til 1. juli 2021. For de 193.800 ledige og permitterte i Norge, mange av dem rammet som følge av koronapandemien, var dette svært gode og etterlengta nyheter. Ordningen skaper større forutsigbarhet og økonomisk sikkerhet mens de venter på at koronaen skal bli slått tilbake og at det igjen blir jobber å få tak i.

Statsminister Erna Solberg (H) har høstet velfortjent kritikk av opposisjonen etter at hun i forrige uke ba permitterte se etter mye jobber. Hun fortsatte, og argumenterte imot å forlenge permitteringsperioden og retten til dagpenger fram til 1. juli.

Men da opposisjonen med Ap, SV, Sp og Frp før helga sa at de ville ha en bedre permitterings- og kompensasjonsordning, ga Solberg og regjeringa etter for presset. Det var fornuftig. Sist mandag kom meldinga fra regjeringa om at permitteringsperioden, som bare skulle gjelde til 1. november i fjor, forlenges til 1. juli i år. Det betyr at perioden utvides for arbeidstakere som ellers ville falt ut av ordningen fordi de har vært permittert i ett år.

– Å forlenge perioden med dagpenger fram til 1. juli vil gi bedre økonomisk sikkerhet, uttaler arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding, ifølge NTB.

Forlengelsen vil gjøre det mulig å fortsette på dagpenger for arbeidsledige som etter 31. oktober 2020 har brukt opp retten til dagpenger, og som er ledige eller permitterte når forslaget iverksettes. Også permitterte og ledige personer som bruker opp retten til dagpenger før 1. juli 2021, får være med på ordningen.

Vi kan forstå at regjeringa er forsiktig med å utvide dagpengeordningen, for det handler om store summer. Fra koronakrisen startet og fram til nyttår utbetalte Nav i snitt 130 millioner kroner hver dag til ledige og permitterte.

Men det er samtidig viktig at de ledige og permitterte får nødvendig hjelp til å komme seg over kneika. Oppblomstringen av koronasmitte som vi har sett på nyåret, forteller at pandemien på langt nær er slått tilbake. Det gjør utsiktene dystre for de mange som står uten jobb.