Leder tirsdag 12. januar 2021

Frivilligplanen anerkjenner et betydelig samfunnsbidrag

La fram planen: Kairith Fugledal Kvarsnes og Geir Grav. 8Foto: Evy Kavli 

Leder

Det solide arbeidet som prosjektgruppa har gjort med å meisle ut en frivilligplan for Rauma, er både nødvendig og også etterlengtet. Kanskje er det aller viktigste med planen at frivilligheten i kommunen anerkjennes for det den er; et viktig supplement til kommunale tjenester, som skaper trivsel og tilhørighet, og som utgjør en forskjell i innbyggernes liv.

Torsdag i forrige uke ble utkastet til «Frivilligplan for Rauma kommune 2021-2030» lagt ut på høring. Det er et gjennomarbeidet dokument som allerede er godt forankret i de 181 organisasjonene som er registrert i Rauma.

Frivilligplanen forteller om en stor bredde i organisasjonene i Rauma. Men planen avdekker også hvilke utfordringer organisasjonene har på områdene rekruttering, inntektskilder, utgifter, finansiering av nye aktiviteter, tilgjengelige lokaler, samarbeid med kommune og privat næringsliv, menneskelige ressurser og forventningene til kommunen. Og ut fra utfordringene og målsettingen, lanseres en handlingsplan i 14 konkrete punkt.

Det er særlig bra at prosjektgruppa er tydelige på hvor viktig frivilligheten er for Rauma-samfunnet, og for kommunen i ei omstillingstid. «Rauma kommune står overfor en rekke utfordringer i tida framover for å bevare og utvikle velferdssamfunnet. For å mestre disse må vi styrke samhandlingen med lokalsamfunnet og den idérikdom, kompetanse og handlekraft innbyggerne har. Det betinger et større og bedre samspill mellom kommunen og innbyggerne», står det å lese i planen.

Tydeliggjøringa er en anerkjennelse, som også bør være motiverende for alle som har verv i lag og organisasjoner i Rauma. Den ulønnede jobben som gjøres er av enorm betydning for fellesskapet.

Det er spennende at prosjektgruppa med frivilligplanen lanserer «Verdens beste kommune for samskaping!» I Rauma kommune skal kommunen og lag/organisasjoner «arbeide sammen og bruke sin kompetanse og ressurser for å gi nye og bedre løsninger på felles problemer og utfordringer». Får man til det, er det nyttige bidrag som kommer hele Rauma-samfunnet til gode.

Leder