Leder tirsdag 22. desember 2020

Thea Elise brøyter veg for unge med psykiske plager

Thea Elise Gråberg får ÅAs førjulsglede for sitt mot  Foto: Evy Kavli

Leder

Det er beundringsverdig og modig gjort av 19 år gamle Thea Elise Gråberg. I dagens avis forteller den reflekterte unge kvinnen om sine psykiske helseplager. Med å fortelle sin sterke historie bidrar hun til å rive ned noen tabuer, gi oss kunnskap om sykdommen og brøyte veg for andre som er i samme situasjon.

19-åringen har for ikke lenge siden fått diagnosen bipolar lidelse. Åpent og ærlig får leserne innsyn i hennes og familiens kamp for å få nødvendig helsehjelp, om utfordringene gjennom ungdomsåra, om å klare å fullføre skolen med helseplagene og om hvordan det sosiale livet preges. – Sykdommen påvirker meg hele tiden, sier Thea Elise i intervjuet.

Det er modig gjort å fortelle om sin bipolare lidelse. Først og fremst fordi det fortsatt er noe tabubelagt å snakke om psykiske helseplager. Men Thea Elise håper at jo flere som snakker om sykdommen, dess mer naturlig blir det, og dermed også enklere for dem som sliter med å få hjelp. – Hvis jeg kan klare å være åpen om det, kan kanskje flere andre også, sier hun. Og nettopp det fortjener hun en stor takk for.

Thea Elise har vært ungdommenes fremste representant i Rauma gjennom verv som leder i ungdomsrådet og medlem av ungdomspanelet i Møre og Romsdal. Hun er åpenbart en som det lyttes til. Derfor har det stor betydning at en så markant ungdomsstemme som Thea Elise forteller om sine utfordringer.

Thea Elise er langt fra alene om å ha psykiske plager, og det er dessverre mer vanlig enn mange tror. Og med covid-19-pandemien er det enda flere unge enn før som sliter. En undersøkelse som Respons analyse har gjennomført for Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, oppgir nesten én av fem at pandemien har påvirket deres psykiske helse i stor grad. 42 prosent av de spurte under 25 år oppgir at covid-19 har påvirket de i noen grad, mens 17 prosent oppgir at det har påvirket dem i stor grad.

Det er grunn til å tro at mørketallene er store. Hele 86 prosent av de som har blitt påvirket psykisk har ikke oppsøkt hjelp, og blant de som i stor grad har blitt påvirket psykisk av covid-19, oppgir 26 prosent at de har søkt hjelp, ifølge den samme undersøkelsen.

Det er mange unge der ute som trenger hjelp. Derfor er Thea Elises stemme så viktig.