Leder torsdag 15. oktober 2020

Hotellovertakelsen oser av optimisme og framtidstro

Optimisme: Erik Berg (fra venstre), Pål Ragnar Amundsen og Terje Hatlen-Stokke overtar Grand Hotell Bellevue av Åndal-familien; Ivar, Torill og Ola-Elias.  Foto: Evy Kavli

Leder

Tirsdagens nyhet om at Classic Norway Hotels og Norwegian Travel Company kjøper opp Grand Hotel på Åndalsnes, er en ny bekreftelse på at tunge reiselivsaktører i større grad enn før ser på Åndalsnes og regionen Romsdalen som et område med vekstpotensial. Hotellovertakelsen oser av optimisme og framtidstro. Det er grunn til å tro at flere aktører vil til Rauma.

Norwegian Travel Company (NTC) kjenner vi fra før som eier av blant annet Romsdalen AS og Romsdalsgondolen AS. Med byggingen av pendelbanen til Nesaksla, som har ei kostnadsramme på 280 millioner kroner, har NTC med å være hovedinvestor synliggjort at de har store forventninger til at reiselivet i Rauma skal skyte ytterligere fart.

Classic Norway Hotels eies av reiselivsutvikleren Erik Berg og hans familie i Molde. De eier og drifter 19 hotell over hele landet. Her på Nordvestlandet er de inne på eiersida både i Håholmen Havstuer, Molde Fjordstuer og Angvik Gamle Handelssted – for å nevne noen. Slik vi kjenner Erik Berg og Classic Norway Hotels, ville de ikke valgt å etablere seg på Åndalsnes uten at de ser potensial for vekst i reiselivet i regionen. – Vi tror Romsdalen kan bli Norges fremste ikon på naturbaserte opplevelser, sa en optimistisk Erik Berg i sin begrunnelse for hvorfor de nå fra nyttår også skal drive hotell på Åndalsnes.

Raumas reiseliv har de seinere åra fått stadige bekreftelser på at de gjør mye riktig. Denne sommeren har Rauma opplevd en enorm vekst i besøket av norske turister. 2020 kan bli året da turismen «tok av» i Rauma. En del av forklaringen er at folk rundt om i landet har blitt fristet etter å ha sett «Kompani Lauritzen». Koronasmitten har også hatt mye å si. Men det er også viktig å påpeke og gi honnør til de mange som driver med reiseliv i Rauma, som over år har bygd opp en lang rekke opplevelser og tilbud for våre tilreisende. Det er etter hvert mange gode grunner for å komme hit.

Når gjestene nå ser ut til å ha fått øynene opp for Rauma og Romsdalen, ligger det til rette for å tjene penger på reiselivet og skape verdier og nye arbeidsplasser i Rauma. Og det er helt nødvendig hvis «Rauma, Åndalsnes og Romsdal skal videreutvikles til en sterk og tydelig reiselivsdestinasjon», som det står i den vedtatte samfunnsplanen at kommunen skal arbeide for.

Hvis veksten i reiselivet fortsetter i Rauma, og det er det all grunn til å tro, vil enda flere aktører se muligheter og ønske å etablere seg i kommunen vår.