Leder torsdag 8. oktober, 2020:

Nå er det tryggere å være turist i Møre og Romsdal

Ulykke: En frontkollisjon i mai i 2018 bidro til fortgang i planene om å gi hele Trollstigen mobildekning. Foto: Per-Kristian Bratteng 

Endelig er det blitt mobildekning over hele Trollstigen.

Leder

Endelig er det blitt mobildekning over hele Trollstigen. Dermed er det blitt tryggere å ferdes langs en av Norges mest trafikkerte turistveger. Med den nymonterte basestasjonen er samfunnssikkerheten styrket for både besøkende og andre som benytter vegen.

I 2018 skrev Åndalsnes Avis på lederplass at det var en skandale at det manglet mobildekning på en 11 kilometer lang strekning av den sterkt trafikkerte turistvegen. Årsaka til at mobilnettet ikke var utbygd på hele strekninga, var at det ikke var strøm tilgjengelig for å drifte en basestasjon, som er bindeleddet mellom mobiltelefonen og telenettet.

Kravet om å få bygd en basestasjon ble reist allerede i 2013. Frykten var at det skulle skje ei alvorlig ulykke i mobilnettets «dødsone» og at dyrebar tid går tapt fordi melderen i verste fall må kjøre flere kilometer for å be om hjelp.

Ei trafikkulykke 21. mai i 2018 aktualiserte kravet. To biler frontkolliderte en kilometer fra toppen, på Valldal-sida, og fem personer ble sendt til sjukehus. Motorsyklisten som fikk i oppdrag å varsle nødetatene måtte kjøre fire kilometer før han kom til et område med telefondekning. Melderen anslo at det tok 10–15 minutt fra han oppdaget ulykka til han fikk varslet.

Den ekstra tida det tok å få varslet nødetatene fikk ved den aktuelle ulykka ikke et tragisk utfall. Men ulykka ble en påminnelse om hvor viktig det er at folk kan bruke telefonen dersom uhellet er ute og man må be nødetatene om hjelp.

Torsdag i forrige uke ble det nymonterte mobilnettet på Trollstigen tatt i bruk. Telia Norge har med sitt pilotprosjekt tatt i bruk vind- og solcelleenergi, i tillegg til hydrogengass, for å produsere energi til å drifte et anlegg som sørger for telefondekning hele vegen fra Valldal til Trollstigenplatået.

Det var på høg tid at mobilnettet over Trollstigen ble utbygd. Turister som besøker en av landets mest trafikkerte turistveger forventer at det er mobildekning der også. Med dekning hele vegen har Telia Norge, som vant anbudet, sørget for at det er tryggere å være turist i Møre og Romsdal.