Leder lørdag 12. september 2020

Det haster med å få kontroll

Størst utfordringer: Utfordringene er aller størst i sektoren helse og omsorg.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Det er nesten så en ikke tror det når overskridelsene i Rauma kommune presenteres: 30,6 millioner kroner i merforbruk pr. 31. juli. Før om åra har redninga vært utbytte fra Rauma Energi, eller å hente fra disposisjonsfondet. Og gjerne i kombinasjon med en bedre skatteinngang enn man trodde. Men nå er det bare én ting som gjelder for å drive i balanse: Kutt i kostnader.

Kostnadskutt betyr at Rauma kommune er tvunget til å drifte rimeligere enn i dag. Ikke bare resten av året og neste år, men i åra framover. Endringene må monne. Og de må være varige.

Dessverre vil innbyggerne bli rammet. Det er frykt for at viktige tjenester for de i lokalsamfunnet som trenger det mest må legges ned.

Når politikerne denne høsten skal jobbe med budsjettet for neste år og velge hvordan de skal nå målet om balanse, er alternativene ikke noe i nærheten av det de har mest lyst til:

  • De kan håpe at inntektene øker. Men de vokser uansett ikke nok til at Rauma kan drifte på dagens nivå. Ikke er det håp om større statlige overføringer, ikke er det grunn til å tro at skatteinngangen blir så mye bedre at «det går over» og ikke er det mer penger å hente i utbytte fra Rauma Energi.
  • De kan pålegge at det driftes «smartere» på utvalgte sektorer. Ut fra hvilken sektor som står for den største andelen av merforbruket pr. juli i år, er potensialet for innsparing størst i helse og omsorg.
  • De kan kutte i lista over ikke-lovpålagte oppgaver. Men det er lite her som monner.
  • De kan velge å kutte i det generelle tjenestetilbudet i kommunen. Men det er både vondt og krevende. Og for sektorer som har vært gjennom øvelsen flere ganger før, er det grenser for hvor mye mer man kan få ut av det.
  • De kan kutte forholdsmessig i alle sektorer ut fra at «alle må bidra like mye». Men det skaper en urettferdighet: Sektorer som allerede holder seg til budsjett, for eksempel skole, straffes for at andre ikke holder seg til budsjettet.

Løsninga er nok først og fremst å få kontroll på sektoren helse og omsorg, som ifølge kommunedirektøren på årsbasis må ta ned drifta med 45 millioner kroner ut fra dagens nivå. Hvis Rauma skal drifte helse og omsorg som sammenliknbare kommuner, er det åpenbart mye å hente her.

Kommunedirektøren fastslår at kommunen ikke har lyktes med å overgangen til Helsehuset og omlegging av tjenestene. Rauma helsehus har altså blitt et millionsluk. Nå haster det med å få kontroll.