Leder tirsdag 1. september 2020

Rauma kommune er ikke så åpen som mange har ment

Rådhuset: Ikke så åpen kommune, likevel.  Foto: Stig Bruksås

Leder

Det bør bekymre flere at arkivholdet i Rauma kommune ikke har vært på stell. Blant annet må lokalpolitikere nå erkjenne at de over år har nedprioritert en lovpålagt oppgave. Rauma kommune har ikke vært så åpen som mange har trodd og ment.

Åpenhet i forvaltningen er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Åpenhet gjør at du og jeg kan gjøre oss kjent med, påvirke og kontrollere forvaltningens virksomhet. Gjennom åpenhet bygges tillit til forvaltningen, til saksbehandlingen og beslutningene som tas av det offentlige. Dessverre ser det ikke ut til at Rauma kommunes politikere har prioritert arkivholdet.

Da Arkivverket kom på besøk i 2017 og åpnet tilsyn, viste det seg at det var et uvanlig høgt antall journalposter som ikke var ajourført. Sagt på en annen måte: Dokumenter – inngående brev, utgående brev eller interne dokumenter – kom ikke på postlista til kommunen. Dermed fikk ikke offentligheten mulighet til å følge med i forvaltningen. Det har skjedd i ei tid der man både har planlagt og bygd et nytt Åndalsnes sentrum og et nytt Rauma Helsehus – store investeringer for til sammen rundt en halv milliard kroner.

I mai 2017 var det 3.284 journalposter som ikke hadde nådd postlistene. Tallet pr. i dag er 670, ifølge Rauma kommune, som også sier at restansen fra 2017 nå er ajourført.

Arkivverket har gitt kommunen pålegg om å utbedre til sammen ti forhold. Etter flere nye frister, er det nå fem forhold som ikke er utført. «De gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring over forvaltningen av arkivene», skriver Arkivverket. Og sender saka til Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Lederen av sørviskontoret i Rauma kommune forklarer avvikene med ressursmangel; mengden dokumenter har økt de siste åra, mens det ikke har vært fulgt opp med flere ansatte.

Ansvaret for ressursmangelen, må kommunestyret ta. De har over flere år ikke prioritert arkivene og «at desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid», slik arkivloven sier.

Det er noe beroligende å høre kommunen hevde at den er på riktig veg med arkivholdet og at man begynner å komme à jour. Men dette skyldes blant annet at ansatte grunnet koronastengt sørviskontor har kunnet prioritere arkivarbeid. Klarer de å holde seg à jour når hverdagen er tilbake?