Uforståelig avslag på Nasjonal turiststi-søknad

Fikk avslag: Ivar Brennhovd og Yvonne Wold får i løpet av denne måneden svar på klagen.Foto: Per-Kristian Bratteng 

Leder

Det er med forbauselse vi leser Miljødirektoratets begrunnelse for å avslå søknaden fra Norsk Tindesenter om å autorisere Romsdalseggen som Nasjonal turiststi. Hvordan kan direktoratet ut fra en skjønnsmessig vurdering si nei, når de formelle kravene i all hovedsak er oppfylt?

Det var i august i fjor at Norsk Tindesenter søkte Miljødirektoratet om å få Romsdalseggen autorisert som Nasjonal turissti. 10. mars i år ble søknaden avslått av Miljødirektoratet, som skriver at «Bakgrunnen for avslaget er planene om bygging av gondol og den påvirkningen et slikt tiltak vil ha for ferdsel og opplevelse på den aktuelle stien.» I tillegg framgår det at de formelle autorisasjonskravene for hvordan en skal ivareta en turiststi for en stor del er oppfylt, og at det er en skjønnsmessig vurdering om autorisasjon skal gis. Men direktoratet har altså landet på nei.

Tindesenteret har klaget på avslaget, og nå skal Klima- og miljødepartementet avgjøre saka endelig. Det er å håpe at departementet ikke synser seg fram til en beslutning, men ser på om Tindesenteret i søknaden har oppfylt de formelle kriteriene til autorisasjon. Når de ser at svaret på det er ja, forventer vi at departementet også legger avgjørende vekt på at gondolen bidrar til å styrke Romsdalseggen som Nasjonal turiststi. Det er et også viktig argument fra Norsk Tindesenter.

For Norsk Tindesenter og Rauma kommunes næringsliv har autorisasjonen stor betydning. Det handler både om årlige overføringer i størrelsesorden 300.000 kroner til drift av stien. Men ikke minst handler det om at Romsdalseggen ved hjelp av statusen løftes fram nasjonalt blant de andre stiene. Det vil gi Romsdalseggen viktig drahjelp i markedsføringen og sørge for at enda flere får øynene opp for turstien.

Det er helt nødvendig at myndighetene setter krav til autorisasjonen. Vi ser det som viktig at de gjennom kriteriene sørger for at det i og ved turiststien ikke skjer inngrep og utbygginger som forringer natur- og kulturverdiene, og at naturområdene tas vare på. Her er det å bemerke at Romsdalsgondolen bygges med minimale inngrep i naturen. Derfor kan vi ikke se at det skal ha avgjørende vekt.