Leder lørdag 21. mars 2020

Vi må unngå å miste kulturen i koronakrisa

Kulturminister Abid Raja (V). 

Leder

Kulturminister Abid Raja (V) har lagt fram en krisepakke for kultur, frivillighet og idrett på 900 millioner kroner. Målet hans er å berge arbeidsplasser. Men vi frykter at livbøya han har kastet ut er for liten til å berge alle i land, og at han og regjeringa må bidra med enda mer for at kulturen ikke skal bli altfor skadelidende.

Regjeringa skal ha ros for at den med sine krisepakker på ulike områder som er rullet ut de siste dagene har bidratt til å dempe noe av krisestemninga. Det er blant annet satt av 100 milliarder kroner i to ekstraordinære låne- og garantiordninger for næringslivet, og de har sørget for at permitterte får full lønn i 20 dager fra permittering der Staten tar regninga fra dag tre.

Samtidig som det kommer krav om nok tiltak for å kompensere tapene som følge av koronakrisa, må vi vise forståelse for at Staten ikke bare kan øse ut penger. Pengene som nå sprøytes inn må som virkemidler være både konkrete og treffsikre. Derfor er det viktig at politikerne søker kunnskap på brei basis for å sikre at de store summene brukes på en ansvarlig måte og at de hjelper dem som nå må ha hjelp gjennom krisa.

Onsdag kunne kulturministeren fortelle at det er politisk enighet om en krisepakke for kultur, frivilligheten og idretten. Pakken består av en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idretten og frivilligheten for øvrig på cirka 600 millioner kroner. «Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangement må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset», ifølge kulturdepartementet.

Vi frykter at det ikke er nok penger for å stable kultur og idrett på beina når koronakrisa er avblåst. Akkurat nå ligger alt av aktivitet nede, og allerede har vi sett at en nærmest uendelig lang rekke arrangement er blitt avlyst eller utsatt. Dette har også rammet både idretts- og kulturlivet i Rauma. Og blir koronakrisen langvarig, er det all grunn til å frykte for at både Fjellfestivalen og RaumaRock kan bli skadelidende.

De fleste aktørene innenfor kulturen er frilansere, der inntektene er ujevne, sesongbaserte og uforutsigbare. Når mange av dem nå har mistet all inntekt over natta, er det grunn til å frykte at ikke alle klarer å få tak i livbøyen som kulturministeren har kastet ut. Det monner ikke nok. Og det taper hele samfunnet på.