Leder torsdag 14. november 2019

Si ja til gondolen

Gondolen vil bidra til at reiselivet i Rauma kan vokse. Bildet er fra Loen Skylift. 

Leder

Det er ikke to streker under svaret, men skal man si ja eller nei til gondol, må det bli ja.

I dag skal kommunestyret behandle reguleringsplanen for Romsdalsgondolen. Det er ingen enkel sak politikerne får i fanget. Den handler strengt tatt om å si ja til gondol og dermed gi turismen og utviklinga i Rauma et ekstra skyv, eller å si nei og akseptere en utvikling uten gondol som ikke går like fort.

For Rauma er det ingen krise om gondolen ikke blir bygd. Åndalsnes som reiselivsdestinasjon vil utvikle seg videre med Trollstigen og Romsdalseggen som nasjonale trekkplaster, og det er ingen grunn til å tro at ikke antallet turister som besøker Rauma kommer til å vokse videre i åra som kommer. Mange vil også glede seg over at Aksla ikke blir utbygd. Kanskje kan vi til og med få oppleve at Romsdalseggen blir Nasjonal turiststi? For med gondol på Aksla, er det ikke sikkert at den får statusen.

Usikkerheten rundt merkevaren Romsdalseggen, altså om vi klarer å videreutvikle det som ser ut til å være drivende for reiselivet i åra som kommer, er en av to gode grunner for å si nei. Den andre grunnen er at prosjektet ikke er reversibelt. Skaden på naturen vil alltid være der.

Men gondolen og planene til investoren Longship gir muligheter for vekst som vi ikke kan si nei til. Det er god grunn til å tro at reiselivet vil få et større oppsving med etableringen fordi gondolen vil bidra til økt antall besøkende. Flere arbeidsplasser som følge av økt aktivitet vil være det Rauma trenger for å oppfylle målsettingen i samfunnsplanen som politikerne har vedtatt. Den sier 200 nye boliger, 200 nye arbeidsplasser og 200 nye innbyggere – alle disse målsettingene fram mot 2030. Det er godt kjent at de demografiske prognosene for befolkningen blir svært krevende i Rauma. Det ser ut til å bli flere eldre og færre unge. Skal det snu, må det tas grep. Solide grep. Og gondolen er et slikt tiltak.

Politikerne har i samfunnsplana for 2019-2030, som ble vedtatt i desember i fjor, bestemt at kommunen skal legge til rette for vekst i reiselivet. I ett av punktene under «Næringsliv og arbeidsplasser» heter det: «Rauma kommune vil arbeide for å samordne aktuelle reiselivsaktører og arbeide for at Rauma, Åndalsnes og Romsdal skal videreutvikles til en sterk og tydelig reiselivsdestinasjon – basert på natur- og kulturbaserte opplevelser, gode servicetilbud, godt vertskap og kvalitet i alle ledd.»

Gondolen er et svar på nettopp dette. Har vi råd til å si nei?