Leder torsdag 10. oktober 2019:

Vil bruke 17 milliarder på å legge Åndalsnes brakk

Ideen: Nye Veier AS har en idé om å legge E136-trafikken bort fra Åndalsnes og som en snarveg i tunnel fra Trollveggen til Måndalen.  Foto: Øystein Talberg

Leder

Det er ikke alltid at en ny vegtrase som gir kortest reisetid, er den beste løsningen sett i et større samfunnsperspektiv. Det har vi sett med Møreaksen sammenliknet med Romsdalsaksen, der Møreaksen knytter bo- og arbeidsmarkedene i Molde og Ålesund langt bedre sammen enn man gjør med en eventuell Romsdalsakse. Med Nye Veier AS sin idé om en tunnel fra Trollveggen via Innfjorden og videre til Måndalen, bekreftes det igjen. En ny tunneltrase vil være ødeleggende for Åndalsnes som handelssted.

Nylig ble det kjent at Nye Veier AS ønsker å øke sin portefølje i kommende NTP-periode, både når det gjelder antall prosjekt og finansiering, og med det få økt ansvar for oppfølging av NTP på de viktigste europavegene. I den forbindelse har Nye Veier AS hentet fram en gammel idé og spilt inn for Samferdselsdepartementet at selskapet vil bygge til lavere kostnad og med høgere nytte for samfunnet. Og blant strekningene de ønsker å overta ansvaret for, er E136 Dombås-Vestnes og E39 Molde-Ålesund.

Nye Veier har en idé om at vegen skal gå i tunneler med 90-sone fra Trollryggen til Vollabukta med en kostnad på 17 milliarder kroner. Dette skal korte ned reisetida på E136 mellom Vestnes og Dombås med 25 minutt.

«Traseen vil ha tre tunneler med en samlet lengde på 16,7 km som gir en innsparing på 10,8 km», skriver Nye Veier AS i brevet til Samferdselsdepartementet. Og tenker seg samtidig en gjennomgående oppgradering av Dombås-Horgheim med 80- og 90-soner og krabbefelt i stigningene i Brustugulia.

Vi ser noen fordeler med en kortere reisetid. Særlig for næringstrafikken på vegene vil 25 minutt innsparing være av både tids- og miljømessig betydning. Man vil kunne sløyfe en stor utbedring av E136 forbi Veblungsnes dersom trafikken gjennom Åndalsnes forsvinner. Og mindre trafikk vil gi mindre støy og lavere risiko for ulykker i Åndalsnes-området.

Men for Åndalsnes som handelssted, er ideen svært skadelig. Åndalsnes og Rauma har basert mye av detaljhandelen på gjennomgangstrafikken. Skulle den forsvinne, vil det få alvorlige konsekvenser både for butikker, for arbeidsplasser, bosetting og for utviklinga av Åndalsnes som handelssentrum. Skal man virkelig bruke 17 milliarder kroner på å legge Åndalsnes brakk? Ideen bør skrotes før den får rotfeste i departementet.