Leder tirsdag 16. september 2019:

Speiler Rauma-samfunnet bedre enn sist periode

"Kjønnsbalansen i det nye kommunestyret i Rauma tok et steg i riktig retning"

To kvinner skal lede kommunestyret. Sps Magnhild Vik (til venstre) blir ny varaordfører og Yvonne Wold (SV) ny ordfører.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Leder

Kjønnsbalansen i det nye kommunestyret i Rauma tok et steg i riktig retning. Fra ni innvalgte kvinner i forrige periode, er det nå 11 kvinner. Det gir en andel på 40,7 %. De fire siste åra kvinneandelen vært 33 % kvinner.

Med kvinnelig ordfører og varaordfører, ser det bedre ut i Rauma enn i mange andre kommuner. Men Det er et stykke opp til 50 prosent. Og vi skal ikke lenger tilbake enn 2011–2015 da det var flere kvinner enn i dag; 12 av 27.

Det er ikke bare blitt en bedre kjønnsbalanse; også aldersspredningen er bedre enn tidligere:

  • Mens det sist periode bare var fire medlemmer under 40 år, er det nå sju. SV har tre av dem, Ap 2, Sp og Høyre én hver. Sist hadde Høyre alle de tre yngste. Høyre kan igjen skilte med den yngste: Sivert André Reiten Dahle
  • l Det er viktig at kommunestyret også har godt voksne folk. De fem eldste, som riktig nok alle er menn, har en snittalder på 73,8 år
  • l Snittalderen er på 48,7 år – den er på 42 år blant kvinner og 52,7 år blant menn. Snittalderen for forrige kommunestyre var i 2015 på 50 år.
  • l Ser vi på snittalder og kjønnsfordeling, utmerker SV seg med fem kvinner av sju mandat og med en snittalder på 40,8 år. Kjønnsbalansemessig er Sp og Høyre i den andre enden av skalaen med én av fem- og én av seks kvinner. Snittalder er på 54,8 år for Sp og 48 år for Høyre

Geografisk er mandatene ganske jevnt fordelt utover i kommunen, der Sørsida ved dette valget fikk bedre betalt på bekostning av Åndalsnes. Her er funnene:

  • Sørsida har 21 % av Raumas innbyggere, fikk 26 % mandat
  • Åndalsnes har 39 % innbyggere, fikk 33 % mandat
  • Nordsida har 14 % innbyggere, fikk 14 % mandat
  • l Isfjorden har 23 % innbyggere, fikk 22 % mandat
  • l Romsdalen har 2 % innbyggere, fikk 4 % mandat

Det er verdt å merke seg noen andre funn: SV har ikke et eneste valgt mandat fra Sørsida. Sp er også i Rauma distriktspartiet – de har ikke en eneste i kommunestyret fra Åndalsnes eller Isfjorden. Høyre har god spredning, mens Ap ikke har noen fra Nordsida i si gruppe.

Rauma går i riktig retning. Men det må jobbes for en enda bedre kjønnsbalanse. Rauma må nærmere 50 prosent før det er grunn til å være fornøyd.