Leder lørdag 14. september 2019

Høg valgdeltakelse styrker lokaldemokratiet i Rauma

"Deltakelsen i kommunevalget i Rauma i 2019 var bedre enn både fylkessnittet og landssnittet"

Skoleelevenes arbeid med lokalpolitikk bidrar til å øke bevisstgjøringen av demokratiets betydning. Her fra Åfarnes skole sist onsdag.  Foto: Per-Kristian Bratteng

En høg valgdeltakelse i lokalvalg er viktig for et sterkt lokaldemokrati.

Leder

To av tre brukte stemmeretten i kommunevalget i Rauma. Deltakelsen i år er langt bedre enn i 2015 da oppslutningen var på 61,7 prosent og gjør at demokratiet synes å stå enda sterkere i vår kommune.

Deltakelsen i kommunevalget i Rauma i 2019 var bedre enn både fylkessnittet (63,0 prosent) og landssnittet (64,7), og følger trenden i utviklinga fra kommunevalget i 2015: Stadig flere går til stemmeurnene. Det er betryggende fordi en høg valgdeltakelse i lokalvalg er viktig for et sterkt lokaldemokrati.

En av årsakene til veksten kan være at tilgjengeligheten for forhåndsstemming er blitt bedre de siste åra, og folk venner seg til at det er greit å stemme på forhånd. Resultatet fra forhåndsstemminga var i år også klart bedre enn tidligere år. På landsbasis har rundt en av tre velgere forhåndsstemt, og det er ny rekord i et lokalvalg. I Rauma var 41,9 prosent av stemmesedlene levert inn på forhånd.

Åndalsnes Avis var onsdag til stede på Åfarnes skole der elevene har deltatt i «Barnas Valg 2019». De delte ut et flott, egenlaget ordførerkjede til Raumas kommende ordfører, Yvonne Wold, ettersom SV vant barnas valg i Rauma.

Mange av spørsmålene fra elevene til den kommende ordføreren tydet på at elevene har lært mye om lokalpolitikk og er bevisst på hvilke utfordringer vi står overfor både lokalt, nasjonalt og globalt. Skoletimen på Åfarnes styrket oss i håpet om at lokalpolitikk vil fenge unge velgere i åra som kommer.

At barn helt ned i barneskolen engasjeres i politikk gjennom skolearbeid, kan bidra til at bevisstgjøring av demokratiets betydning og interessen for politisk arbeid vekkes tidlig. Det kan også få en positiv betydning både for rekruttering til politikken og økt valgoppslutning. Det trenger lokalsamfunnene, også i Rauma.

Leder