Leder torsdag 8. august 2019:

Vil ha null drepte på sjøen, men aksepterer 0,8-promille

"Når Stortinget har sagt nei til å senke promillegrensa til sjøs, åpner politikerne for en kultur for å drikke alkohol i båt. "

Det skal være trygt for alle på sjøen. Derfor må promillegrensa senkes. Bildet viser båter på Åndalsnes havn i 2013. Illustrasjonsfoto. 

Leder

Promillegrensa på sjøen burde vært den samme som på vegene. Det er uforståelig at politikerne tillater at båtfolket helt lovlig kan kjøre båt med inntil 0,8 i promille. Ser de ikke skadepotensialet når man blander alkohol og båtkjøring? Eller tør de ikke røre grensa av frykt for å miste velgere?

I Norge er det en promillegrense på 0,8 for fritidsbåter under 15 meter. Dette gjelder uansett hvor rask motor du har. For båter over 15 meter er grensa som for bilkjøring; 0,2.

Straffen for å bryte promillegrensa på sjøen er også langt mildere enn på vegen: Blir du til sjøs tatt med en promille 0,8-1,2 kan du gjøre opp med et forenklet forelegg. Mellom 1,2-1,5 straffes du med 10.000 kroner i bot. Med over 1,5 i promille får man sperrefrist i ett år for å kjøre båt. Først når man har over 1,8 i promille blir det ubetinget fengsel og store bøter.

Men verken promillegrensa til sjøs eller straffereaksjonene ser ut til å være avskrekkende nok. Mange undervurderer farene knyttet til drikking om bord i båt. NTB intervjuet i juli politibetjent Øyvind Holm i sjøtjenesten i Oslo politidistrikt. Han kunne fortelle at spesielt i helgene gambler folk på promillegrensa. – Vi stopper veldig mange som har oppunder grensa på 0,8 i promille, sa Holm.

NTB skriver at av dem som mistet livet ved bruk av småbåt, dør flest fordi de mangler flytevest: «I snitt drukner 19 mennesker årlig på grunn av manglende sikkerhetsutstyr. Den nest største årsaka til dødsfall knyttet til småbåter, er rus. Årlig mister i snitt ni mennesker livet, viser en kartlegging og analyse gjort av Havarikommisjonen. I 2018 var minst sju mennesker som døde i ulykker med små fritidsbåter, ruspåvirket».

Når Stortinget har sagt nei til å senke promillegrensa til sjøs, åpner politikerne for en kultur for å drikke alkohol i båt. Det er å akseptere at det er lov å drikke litt når man er båtfører. Med skadepotensialet som hurtiggående småbåter har, virker det lite gjennomtenkt å ikke senke promillegrensa til sjøs ned til nivået på vegtrafikken.

Å si nei til lavere promillegrense på sjøen er uforståelig også sett i lys av at dagens regjering har en nullvisjon for båtferdsel. Hvordan i alle dager kan man forsvare ei 0,8-grense til sjøs når den nest største årsaka til dødsfall knyttet til småbåter er rus?