Leder torsdag 27. juni 2019

Uten de frivillige ville Rauma vært mye fattigere

"Vi synes det er flott at kulturhuset, Friskliv og mestring og Frivilligsentralen samler de frivillige og gjør stas på dem i kulturhuset. Den hyllesten fortjener de, alle som en."

Grethe Rødseth og Kairith Kvarsnes skal feire de frivillige.  Foto: Stig Bruksås

Det er svært mange som gjør en helt uvurderlig innsats.

Leder

Frivillige jobber gratis hver dag for at andre skal trives. Med sin uselviske innsats gjør de lokalsamfunnet rikere. Torsdag skal de frivillige under Rauma kommune feires. Minst 65 personer blir med på festen, og de fortjener ros og å bli gjort stas på.

Da Åndalsnes Avis fortalte om torsdagens arrangement på Rauma kulturhus, ble leseombud, leksehjelp, besøksvenner og Sterk og stødig trukket fram som eksempler på frivillig arbeid i Rauma kommune. Lista kunne selvfølgelig vært mye, mye lengre. Det er svært mange som gjør en helt uvurderlig innsats.

Tar vi med alt frivillig arbeid som legges ned utenom det kommunale systemet i vår kommune, er det ingen tvil: Rauma ville stanset opp uten de frivilliges arbeid, og det ville vært et kaldere samfunn.

I ei pressemelding fra Møre og Romsdal Idrettskrets, som ble sendt media tirsdag, ble det fastslått at det i 2018 i vårt fylke ble utført frivillig arbeid for 806 millioner kroner. Tallet er oppsiktsvekkende høgt og vanskelig å fatte. Det forteller kanskje aller mest at innsatsen har en svært stor verdi i kroner.

Like viktig som kroneverdien av frivillig arbeid i fylket, er hva gratisarbeidet gjør med folk, og hva det gjør for innbyggerne. Frivilligheten er i praksis å vise medmenneskelighet og det skaper et varmt og et mer inkluderende samfunn. Derfor må dugnadsjobben aldri bare måles i kroner og øre – vi må se mye større og breiere på arbeidet som legges ned.

For mange av dem som jobber frivillig, handler det om glede av å bidra, å hjelpe andre og sjøl å være til nytte. Det er sosialt, du får struktur på dagen og du får delt egen kompetanse. Vi har hørt folk kalle frivillig arbeid for hverdagslykke. Det er en god beskrivelse.

Vi synes det er flott at kulturhuset, Friskliv og mestring og Frivilligsentralen samler de frivillige og gjør stas på dem i kulturhuset. Den hyllesten fortjener de, alle som en.

Leder