Leder torsdag 13. juni 2019:

For kostbart for bilistene å la passasjerer reise gratis

"Vi hadde gjerne sett kun ett betalingssystem for ferjene i landet. Men ikke for enhver pris"

Det blir fortsatt billettører på ferjene i fylket. Fylkeskommunen vil ikke innføre Autopass-brikke på fylkesvegsambandene.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Autopass-brikke er et altfor umodent betalingssystem på ferjene. Flere fylker sier nå nei til å ta det i bruk. Det som kunne bli en enklere, men dyrere løsning for pendlere og næringslivet, ser i stedet ut til å bli stort sett som før. I alle fall en stund til, inntil man har nye teknologiske løsninger på plass.

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal gjør som flere andre fylker og velger i denne omgang å ikke innføre Autopass-regulativet på ferjene på fylkesvegsambandene. Et enstemmig utvalg mener minstebeløpet for påfylling av rabattkort er for høgt, næringslivet får for liten rabatt, idrettslag og frivillige organisasjoner rammes for hardt med det nye systemet og at det enklere må kunne skrives ut kvitteringer/billetter.

Vedtaket i samferdselsutvalget er fornuftig når Autopass-brikken ikke avvises fullstendig, men settes på vent. Det er gode intensjoner med å la passasjerene reise gratis; det forenkler billetteringa, og i forslaget blir dem som velger å samkjøre premiert når vi sammenlikner med dagens priser.

Men man kan ikke dytte hele regninga over på bilistene og dermed straffe pendlere og næringslivet. En økning på to takstsoner er en for høg pris å betale for at passasjerene skal få reise gratis.

Vegdirektoratet prøvde å finne en betalingsløsning som forenkler hverdagen for trafikantene – og for billettørene på ferjene. Fra 1. januar i år ble det innført en Autopass-betaling på flere ferjestrekninger i landet, inkludert Sølsnes-Åfarnes. Autopass-ferjekort skulle være en overgangsperiode fram til 1.1.2022, da Autopass-brikken skulle innføres samtidig som passasjerene skulle får reise gratis. Men nå kan overgangsordningen bli mer permanent enn mange trodde.

Ettersom det uansett blir innført Autopass-brikke på riksvegferjene i landet, for eksempel på Molde-Vestnes, vil det fortsatt være flere betalingsløsninger på ferjene i landet. For fylkene bestemmer sjøl om de vil ta i bruk Autopass-brikken på fylkesvegsamband, og flere har satt på bremsene, blant andre Møre og Romsdal og Hordaland.

Vi hadde gjerne sett kun ett betalingssystem for ferjene i landet. Men ikke for enhver pris.